HUSK DATOEN!

“Connecting People for Green Skills”

AFSLUTTENDE KONFERENCE

“Tackling unemployment in the construction sector by identifying green skills shortages and anticipating training needs”

Tirsdag, d. 1. marts 2016 | 09:30-14:30Regionsudvalget, Rue Belliard 99-101 | Bruxelles

Det er med glæde, at partnerskabet bag “Connecting People for GREEN SKILLS”-projektet hermed inviterer til konferencen, der markerer afslutningen på GREEN SKILLS. Konferencen vil finde sted tirsdag d. 1. marts kl. 09:30-14:30 ved Regionsudvalget i EU, Rue Belliard 99-101 i Bruxelles.

Vær med til at fejre færdiggørelsen af Green Skills-projektet, der har været med til at skabe betydelige resultater inden for jobskabelse i byggebranchen. Vores projekt har identificeret mangel på grønne kompetencer inden for byggebranchen og har udviklet de hensigtsmæssige uddannelseselementer hovedsagligt med det formål at tilbyde de nødvendige redskaber til at udvikle fagfolks tekniske, professionelle og uddannelsesmæssige egenskaber – hvilket skal ses i forlængelse af EUs miljømæssige krav og energimæssige bæredygtighedsmål for 2020.

Målet med denne begivenhed er at skitsere potentialet i ”grønne” jobs som en metode til at imødegå arbejdsløsheden inden for byggebranchen. Dette vil ske ved at sætte fokus på, hvordan vi modsvarer efterspørgslen efter arbejdskraft med de rette faglige kompetencer, samt hvordan vi imødekommer fremtidige kompetencebehov.

Konferencen vil præsentere de implementerede tiltag og muligheden for at overføre resultaterne fra ’Green Skills’ projektet til andre eksempler. Derudover vil der blive gennemgået en række best practices fra EU-lande, som kan have et betydeligt potentiale for jobskabelsen i byggebranchen.

Konferencens deltagere vil blandt andet bestå af repræsentanter fra lokale og regionale myndigheder, ansættelsesbureauer, højere uddannelsesinstitutioner og erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner samt interessenter inden for grønt byggeri og beskæftigelse.

 

Udkast til tidsplan

 

Konference tilmeldingsblanket

ap