Afsluttende konference

HUSK DATOEN!

“Connecting People for Green Skills”

AFSLUTTENDE KONFERENCE

“Tackling unemployment in the construction sector by identifying green skills shortages and anticipating training needs”

Tirsdag, d. 1. marts 2016 | 09:30-14:30Regionsudvalget, Rue Belliard 99-101 | Bruxelles

Det er med glæde, at partnerskabet bag “Connecting People for GREEN SKILLS”-projektet hermed inviterer til konferencen, der markerer afslutningen på GREEN SKILLS. Konferencen vil finde sted tirsdag d. 1. marts kl. 09:30-14:30 ved Regionsudvalget i EU, Rue Belliard 99-101 i Bruxelles.

Vær med til at fejre færdiggørelsen af Green Skills-projektet, der har været med til at skabe betydelige resultater inden for jobskabelse i byggebranchen. Vores projekt har identificeret mangel på grønne kompetencer inden for byggebranchen og har udviklet de hensigtsmæssige uddannelseselementer hovedsagligt med det formål at tilbyde de nødvendige redskaber til at udvikle fagfolks tekniske, professionelle og uddannelsesmæssige egenskaber – hvilket skal ses i forlængelse af EUs miljømæssige krav og energimæssige bæredygtighedsmål for 2020.

Målet med denne begivenhed er at skitsere potentialet i ”grønne” jobs som en metode til at imødegå arbejdsløsheden inden for byggebranchen. Dette vil ske ved at sætte fokus på, hvordan vi modsvarer efterspørgslen efter arbejdskraft med de rette faglige kompetencer, samt hvordan vi imødekommer fremtidige kompetencebehov.

Konferencen vil præsentere de implementerede tiltag og muligheden for at overføre resultaterne fra ’Green Skills’ projektet til andre eksempler. Derudover vil der blive gennemgået en række best practices fra EU-lande, som kan have et betydeligt potentiale for jobskabelsen i byggebranchen.

Konferencens deltagere vil blandt andet bestå af repræsentanter fra lokale og regionale myndigheder, ansættelsesbureauer, højere uddannelsesinstitutioner og erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner samt interessenter inden for grønt byggeri og beskæftigelse.

 

Udkast til tidsplan

 

Konference tilmeldingsblanket

Green Skills course of information management in sustainable investment process Building Information Modelling


Students of Warsaw University of Technology were beneficiaries of this Green Skills training.
Modelling (BIM) theoretical courses were held on 13th, 20th, 27th January 2016.
Theoretical part of the training consisted of:

  • Module 1: The idea of CAPEX + OPEX = TOTEX
  • Module 2: The BIM process (3D, 4D, 5D, 6D ... nD) and the IPD
  • Module 3: IT tools in the BIM process, i.e. practical ways to manage information (LOD = LOD + LOI)
  • Module 4: Implementation of BIM in micro and macro scales

 

Practical part was took place on the construction site of apartments construction in Warsaw. It was held on 20th January 2016.

Green Skills conference in Warsaw

Green Skills conference was held in Warsaw on January 12th 2016. The conference took place in Technical School of Construction no 1. Title of the conference was Green and innovative building and covered the following topics:
- Innovative professions in construction branch
- Sustainable building processes
- IT tools in construction branch
- The future of construction employment
- Importance of customized vocational trainings for construction workers and technical school of construction students
In the conference took part 68 students and 5 teachers and 5 representatives educational institutions, school headmasters.
The conference lasted 3,5 hours. Discussion between participants and speakers summed up the whole conference.

Læs mere ...

Tredje partnermøde i Albertslund (Danmark)

1-årsdagen for projektet Connecting People for Green Skills.

Den 19. og 20. Oktober var Gate 21 værter for det tredje partnermøde i projektet Connecting People for Green Skills (CPGS). Her blev resultaterne fra det sidste halvårs aktiviteter i alle partnelande i fremlagt. CPGS startede op i oktober 2014 og varer indtil marts 2016.

Læs mere ...

ap