På mødet blev det desuden diskuteret, hvordan opgaverne i de to næste faser af projektet skal gribes an. Arbejdspakke 4 handler om tilpasning af udbud og efterspørgsel i byggesektoren, mens arbejdspakke 5 handler om etablering af kompetencer og kompetenceprofiler.

Med disse arbejdspakker vil man forsøge at få en større forståelse for arbejdsmarkedet, hvilket blandt andet indebærer en større forståelse for de tekniske aspekter af de grønne job i byggesektoren.

Partnerne vil gennemføre en undersøgelse af de kompetencekrav, der ligger i forskellige jobtilbud (Katalog med jobtilbud) og vil parallelt med dette også lave en undersøgelse af de færdigheder, kompetencer og interesser den jobsøgende måtte have (Liste med kompetencer). Formålet med disse undersøgelser er at vurdere arbejdstagernes muligheder for beskæftigelse på baggrund af omskoling og efteruddannelse samt at kortlægge de kompetencehuller der måtte holde disse fagfolk fra at få job i den grønne byggesektor.

Rapporterne vil blive gennemgået af et ekspertpanel, som vil identificere de tendenser der gør sig gældende inden for den grønne byggesektor og som de mener man bør sigte efter i uddannelsesøjemed. Ud fra det aktuelle jobudbud vil man også identificere de jobnicher, hvor der i fremtiden kan tænkes at være job at finde efter at have gennemgået en konkret og realistisk uddannelsesplan.

Resultatet af disse analyser og drøftelser vil føre til en liste over aktuelle grønne job i Europa (Skill Profile File), hvor en detaljeret beskrivelse af uddannelsesbehov, specialisering og  erfaring vil blive inkluderet for hver af de arbejdspladser, der tidligere er blevet identificeret.

Denne vejledning gives til jobcentre, konsulentvirksomheder, byggefirmaer, beskæftigelsesorganisationer,  foreninger, institutioner og andre, der anses for at være en interessent i byggesektoren, med det formål at fremme grønne job, forbedre arbejdstagernes beskæftigelsesmuligheder og fremme deres adgang til nye erhverv i tilknytning til bæredygtigt byggeri.

Disse initiativer vil blive ledsaget af en teknologisk platform, der skal koble de grønne jobtilbud og de jobsøgende, der allerede har de kompetencer og specialiseringer, der kræves for at indgå i en bæredygtig og miljømæssigt ansvarlig byggesektor

Denne platform har til formål at  støtte de pædagogiske tiltag til at fremme erhvervelse af grønne færdigheder og faglige ekspertise, der skal udvikles i senere faser af projektet.

ap