Projektet "Connecting People for Green Skills” vil være at finde på den OPEN DAYS 2015. Arrangementet giver GS' partnere mulighed for at kommunikere resultaterne af dette PROGRESS initiativ, som har til formål at øge beskæftigelsesmulighederne for arbejdstagere i byggesektoren ved at lette deres adgang til nye beskæftigelsesmuligheder inden for bæredygtigt byggeri, som følge af udviklingen af H2020 politikker. Otte partnere fra fem lande - Spanien, Polen, Danmark, Cypern og Lithuania - bidrager til dette internationale projekt, som koordineres fra Alzira (Spanien) af en lokal administrativ organisation (PATER).

I sit første leveår, har man i regi af Green Skills blandt andet produceret en sammenfattende rapport om bedste praksis inden for "grønt byggeri" i EU, en liste over nye jobmuligheder i tilknytning til bæredygtigt byggeri, en liste over "nye" færdigheder, arbejdere nødvendigvis må tage hensyn til i deres søgen efter job samt en teknologiplatform, der linker udbuddet af grønne jobs i byggesektoren med efterspørgslen.

Resultaterne vil blive præsenteret på Open Days 2015 workshoppen” Regions Contributing to the goals of the Energy Union”, der har til formål at fremhæve regionernes rolle i forbindelse med Europa-Kommissionens flagskibsinitiativ om energieffektivitet, overgangen til en kulstoffattig samfund og om at udvikle nye teknologier og fornyet infrastruktur. Workshoppen vil finde sted den 13. oktober 2015 9: 00-13: 00 i det norske hus på Rue Archimède 17, Bruxelles.

 

Arrangementet vil blive åbnet af en keynote speaker fra Europa-Kommissionen, der vil have fokus på, hvordan lokale og regionale myndigheder kan støtte udviklingen af grønne kvalifikationer og job samt sikre, at de lokale arbejdsstyrker er kvalificeret til at kunne indfri EU's Energy Union's ambitioner. Den anden del af arrangementet giver deltagerne mulighed for at netværke og til at generere ideer til tværnationalt samarbejde.

Registrering er nu mulig via følgende link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm

Baggrundsinformation:

OPEN DAYS - Den europæiske uge for regioner og byer er et årlig tilbagevendende fire-dages arrangement, hvor byer og regioner kan fremvise deres evne til at skabe vækst og beskæftigelse, for at implementere EU samhørighedspolitik, og bevise vigtigheden af det lokale og regionale niveau for god europæisk regeringsførelse. Hvert år deltager omkring 6000 personer (lokale, regionale, nationale og europæiske beslutningstagere og eksperter) i mere end 100 workshops og debatter, udstillinger og netværksmuligheder.

Mere information: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm

ap