1-årsdagen for projektet Connecting People for Green Skills.

Den 19. og 20. Oktober var Gate 21 værter for det tredje partnermøde i projektet Connecting People for Green Skills (CPGS). Her blev resultaterne fra det sidste halvårs aktiviteter i alle partnelande i fremlagt. CPGS startede op i oktober 2014 og varer indtil marts 2016.

Særligt nedenstående punkter blev diskuteret på mødet i København.
1. En rapport over arbejdsstyrkens færdigheder og kvalifikationer inden for den grønne del af byggesektoren (AP4);
2. Et katalog over jobmuligheder, med udvælgelse af særlige kategorier, hvor efterspørgslen på grønne færdigheder er særlig stor (AP4);
3. Nedsættelse af en national ekspertkomite i hvert partnerland, der kommer med gode råd og forslag til joint ventures på baggrund af kortlagt udbud og efterspørgsel (AP4);
4. En teknologisk platform, der kan være bindeled mellem udbud og efterspørgsel på grønne færdigheder i byggebranchen (AP4);
5. En færdighedsprofil for de håndværkere, der ønsker ansættelse inde for det grønne område i byggeriet, som indeholder oplysninger om de krav (uddannelse, færdigheder, holdninger) ifm. hver af de identificerede jobmuligheder (WP5).

På baggrund af disse resultater er partnerne nu begyndt at forberede sig på den sidste fase af projektet, nemlig at levere uddannelsesguider og træningsforløb inden for udvalgte indsatsområder i byggebranchen. Disse kurser vil primært være målrettet håndværkere i byggebranchen.
Mødet i København blev afsluttet med to case-besøg, der var med til at vise den stigende efterspørgsel på grønne jobs og grønne færdigheder i den danske byggebranche. Man besøgte et renoveringsprojekt, hvor man i en gammel københavnerejendom har formået at spare op til 60% af energiforbruget samt et boligprojekt med udgangspunkt i genbrug af gamle skibscontainere.

 

ap