• Afsluttende konference

  Afsluttende konference

  HUSK DATOEN! “Connecting People for Green Skills” AFSLUTTENDE KONFERENCE “Tackling unemployment in the construction sector by identifying green skills shortages and anticipating training needs” Tirsdag, d. 1. marts 2016 | 09:30-14:30Regionsudvalget, Read More
 • Tredje partnermøde i Albertslund (Danmark)

  Tredje partnermøde i Albertslund (Danmark)

  1-årsdagen for projektet Connecting People for Green Skills. Den 19. og 20. Oktober var Gate 21 værter for det tredje partnermøde i projektet Connecting People for Green Skills (CPGS). Her Read More
 • Green Skills-projektet på den europæiske uge for regioner og byer (Brussel Open Days 2015)

  Green Skills-projektet på den europæiske uge for regioner og byer (Brussel Open Days 2015)

  Projektet "Connecting People for Green Skills” vil være at finde på den OPEN DAYS 2015. Arrangementet giver GS' partnere mulighed for at kommunikere resultaterne af dette PROGRESS initiativ, som har Read More
 • Næste mål: At studere udbud af og efterspørgsel på grønne job i byggeriet

  Næste mål: At studere udbud af og efterspørgsel på grønne job i byggeriet

  På mødet blev det desuden diskuteret, hvordan opgaverne i de to næste faser af projektet skal gribes an. Arbejdspakke 4 handler om tilpasning af udbud og efterspørgsel i byggesektoren, mens Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Projektet ”Connecting People for Green Skills” vil forsøge at udpege de arbejds- og uddannelsesmæssige forhold, der er afgørende for, at det kan være vanskeligt for håndværkere at finde arbejde , der kræver nye kvalifikationer. Projektet vil primært have fokus på at opgradere håndværkeres tekniske, professionelle og uddannelsesmæssige kvalifikationer på det miljømæssige område.

Projektets primære fokusområder er:

 • At promovere den grønne byggebranche som fremtidens byggebranche, både lokalt og på EU-niveau.
 • At tegne konturerne af en ny, bæredygtig og konkurrencedygtig forretningsmodel, der kan imødekomme nye markedsbehov. Denne forretningsmodel vil senere kunne bruges af offentlige instanser og private virksomheder.
 • At tilbyde offentlige jobcentre et katalog af nye markedstilbud samt arbejdsrelaterede værktøjer til at linke udbud og efterspørgsel.
 • At tilbyde uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere værktøjer til at kunne tilpasse håndværkeres jobprofil til ny efterspørgsel og dermed også nye jobkrav.
 • At skabe et netværk blandt lokale myndigheder, jobcentre, byggevirksomheder og ledige håndværkere, der kan generere produktive og virksomhedsrelaterede synergier.
 • At fremhæve troværdigheden af de tilgængelige services.

På mødet blev det desuden diskuteret, hvordan opgaverne i de to næste faser af projektet skal gribes an. Arbejdspakke 4 handler om tilpasning af udbud og efterspørgsel i byggesektoren, mens arbejdspakke 5 handler om etablering af kompetencer og kompetenceprofiler.

Med disse arbejdspakker vil man forsøge at få en større forståelse for arbejdsmarkedet, hvilket blandt andet indebærer en større forståelse for de tekniske aspekter af de grønne job i byggesektoren.

Partnerne vil gennemføre en undersøgelse af de kompetencekrav, der ligger i forskellige jobtilbud (Katalog med jobtilbud) og vil parallelt med dette også lave en undersøgelse af de færdigheder, kompetencer og interesser den jobsøgende måtte have (Liste med kompetencer). Formålet med disse undersøgelser er at vurdere arbejdstagernes muligheder for beskæftigelse på baggrund af omskoling og efteruddannelse samt at kortlægge de kompetencehuller der måtte holde disse fagfolk fra at få job i den grønne byggesektor.

Rapporterne vil blive gennemgået af et ekspertpanel, som vil identificere de tendenser der gør sig gældende inden for den grønne byggesektor og som de mener man bør sigte efter i uddannelsesøjemed. Ud fra det aktuelle jobudbud vil man også identificere de jobnicher, hvor der i fremtiden kan tænkes at være job at finde efter at have gennemgået en konkret og realistisk uddannelsesplan.

Resultatet af disse analyser og drøftelser vil føre til en liste over aktuelle grønne job i Europa (Skill Profile File), hvor en detaljeret beskrivelse af uddannelsesbehov, specialisering og  erfaring vil blive inkluderet for hver af de arbejdspladser, der tidligere er blevet identificeret.

Denne vejledning gives til jobcentre, konsulentvirksomheder, byggefirmaer, beskæftigelsesorganisationer,  foreninger, institutioner og andre, der anses for at være en interessent i byggesektoren, med det formål at fremme grønne job, forbedre arbejdstagernes beskæftigelsesmuligheder og fremme deres adgang til nye erhverv i tilknytning til bæredygtigt byggeri.

Disse initiativer vil blive ledsaget af en teknologisk platform, der skal koble de grønne jobtilbud og de jobsøgende, der allerede har de kompetencer og specialiseringer, der kræves for at indgå i en bæredygtig og miljømæssigt ansvarlig byggesektor

Denne platform har til formål at  støtte de pædagogiske tiltag til at fremme erhvervelse af grønne færdigheder og faglige ekspertise, der skal udvikles i senere faser af projektet.

ap