Spain Pacto Territorial para el Empleo de la Ribera

PATER er en selvstændig organisation af lokal karakter skabt den 26. juli 2004 inden for La Ribera Consortium. PATER har egen juridisk status samt administrativ og økonomisk selvstændighed. PATER er den femte afdeling med disse karakteristika, der hører under arbejdsformidlingen i Valencia, SERVEF. Formålet med PATER er, ifølge den europæiske strategi for beskæftigelse, at opnå en stigning i beskæftigelsen for alle sociale grupper i regionen, at nå frem til en varig økonomisk udvikling i La Ribera, som vil være i stand til at generere en konstant vækst med indsats fra de produktive endogene ressourcer, fra erhvervslivet og fra reguleringen af arbejdsmarkedet, der begunstiger indsættelsen af alle de mennesker, der er villige til at få adgang til et job i forhold til ligestilling. PATER koordineres af seks offentlige og private enheder Mancomunitat Ribera Alta, Mancomunitat Ribera Baixa, CCOO, UGT, FEDALCIS og Associació Empresarial d'Alzira. PATER arbejder som MACRO Local Development Agency, der samler, styrer og koordinerer den lokale udvikling og beskæftigelse i La Ribera-området. PATER udvikler og deltager desuden  i europæiske innovationsprojekter inden for økonomisk udvikling og afholder Quality Management System ISO 9001 : 2008 om uddannelse til arbejdsløse og rådgiver virksomheder og iværksættere om jobmuligheder. PATER er af den regionale regering i Valencia blevet hædret som bedste offentlige enhed på området for rådgivning af iværksættere og virksomheder.

pater small
Kontaktoplysninger:
Web: www.pater.es
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Spain  Instituto Valenciano de la Edificación

Valencias Institut for Bygningskultur (IVE) er en privat almennyttig fond med offentlig interesse etableret i oktober 1986, der søger at forbedre kvaliteten og bæredygtigheden i byggeprocessen gennem R&D på bygningsområdet. Siden stiftelsen af instituttet har man arbejdet på at implementere miljøeffektive foranstaltninger i byggesektoren.

ive small

Kontaktoplysninger:
Web: www.five.es
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Spain  Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción  

Valencias Forening af Byggefirmaer (FEVEC) er en erhvervsorganisation etableret i 1977, der repræsenterer byggesektoren i alle dele af erhvervslivet. Til at begynde med var foreningens mål at forsvare egne forretningsinteresser på politisk plan. Gradvist, og som en naturlig udvikling, er flere af foreningens området blevet udviklet for at kunne tilbyde bedre og mere globale services til sektoren. I dag sigter FEVEC mod at blive referenceorgan for alle virksomheder og brancheorganisationer i byggesektoren i Comunidad Valenciana-regionen. Forbundets mission er at være "stemmen" i byggesektoren, der bidrager til at forsvare sektorens legitime interesser. FEVEC er dannet af 20 forskellige organisationer, der repræsenterer omkring 1.400 virksomheder i sektoren. Den sørger for forbindelsen med 6 strategiske udvalg, der yder støtte til forvaltningsorganer: Transport, Økonomi, Uddannelse, Miljø og Affaldshåndtering samt International arbejdsrisikoforebyggelse.

fevec small
Kontaktoplysninger:
Web: www.fevec.com
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Poland  Polish Association of Construction Employers  

Den Polske forening af bygningsarbejdere repræsenterer mere end 80 virksomheder. Blandt dem er de største byggefirmaer, der udfører omkring 70% af de vigtigste aftaler, der indgås i den polske byggesektor. Det er en landsdækkende organisation, der forbinder entreprenører, byggematerialer fabrikanter, specialdesign og geodætiske virksomheder, udviklere og andre med relation til byggebranchen. Organisationen udtrykker fællesskabets udtalelser ved forhandlinger med regeringen, Parlamentet, fagforeningerne og EU-strukturer.

pzpb small
Kontaktoplysninger:
Web: www.pzpb.com.pl
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Poland  Danmar Computers LTD  

Danmar Computers LTD. er en organisation, der udbyder erhvervsuddannelse inden for IT samt udvikling og levering af e-learning-tjenester. Virksomheden beskæftiger sig med: træning, udvikling af programmer og undervisningsmaterialer, rådgivning, design af websider og e-learning systemer. Danmars personale har erfaring med at udføre EU-uddannelsesprogrammer, udføre forskning og undervisning (Grundtvig, LdV DoI, Toi, partnerskaber). Alle aktiviteter er baseret på samarbejde med uddannelses- og rådgivningsinstitutioner, universiteter, skoler, ikke-statslige institutioner samt private virksomheder. Danmars medarbejdere har stor erfaring i at udvikle moderne web-applikationer til brug i undervisning, herunder moderne leveringsmetoder som podcasting og indførelse af web 2.0 funktionaliteter. Virksomhedens mission er at fremme livslang uddannelse og sikre lige adgang til uddannelse for alle ved brug af moderne teknologi.

danmar small
Kontaktoplysninger:
Web: www.danmar-computers.com.pl
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Lithuania  Vilnius Builders Training Centre  

VSI Vilniaus statybininkų rengimo centras / Vilnius Builders Training Centre (VSRC) er en faglig institution, der yder erhvervsuddannelse for unge (fra 15 år) og voksne (omskoling). Centret blev grundlagt i 1946 og er en af de vigtigste leverandører af erhvervsuddannelser i Litauen. Centret tilbyder fremragende faciliteter og en bred vifte af kurser i det vigtigste områder af bygge- og anlægssektoren. Uddannelsesområderne omfatter: Murværk, Snedker- og tømrerarbejde, Dekoration / Efterbehandling, møbelfremstilling, Landskabspleje, Restaurering / renovering, Fast ejendom. Centret er en førende institution på nationalt plan i byggesektorens efteruddannelsessystem. Dets vigtigste ekspertise er den metodiske ekspertise i livslang læring samt udvikling af kvalifikationer og uddannelsesprogrammer. Det samlede antal studerende på centret er 1100, og antallet af undervisere er 90. Uddannelsen foregår i værksteder og laboratorier, der er udstyret med up-to-date maskiner og værktøj. Alle ansatte på centret har fået værdifuld, førstehånds erfaring med at arbejde i deres specialer. VSRC har etableret tætte netværksforbindelser til arbejdsgivere og den lokale industri, Vilnius College og Vilnius Gediminas Tekniske Universitet, der sikrer, at de udbudte kurser forbereder eleverne til de karrierer, de agter at forfølge. Siden 1999 har centret været aktivt involveret i forskellige nationale og europæiske projekter og har udviklet et tæt samarbejde med en række europæiske erhvervsskoler.

vsrc small
Kontaktoplysninger:
Web: www.vsrc.lt
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Cyprus  European Office of Cyprus  

Cyperns Europæiske Kontor (EOC) er en non-profit, ikke-statslig organisation baseret i Nicosia med et forbindelseskontor i Bruxelles. Kontoret repræsenterer et betydeligt antal organisationer fra et bredt spektrum af sektorer og interesser, som f.eks alle de offentlige og private universiteter i Cypern, en række forskningsinstitutioner og lokale myndigheder, erhvervslivet, samt kulturelle virksomheder, turist- og bankvirksomheder. EOC’s mission er at gøre det muligt for dets medlemmer at deltage aktivt i EU-programmer og initiativer, ved at give skræddersyet og rettidig efterretninger om EU-lovgivning, initiativer og politikker, og skabe transnationale forbindelser og partnerskaber med interessenter fra andre medlemsstater. Organisationen fungerer med henblik på at skabe et rum for viden under den såkaldte "firedobbelte helix", der vil muliggøre flere gensidige relationer mellem den akademiske verden, den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet. Kontoret i EOC Bruxelles samarbejder med mere end 250 regionale repræsentationskontorer og med et betydeligt antal europæiske sektornetværk.

eoc small
Kontaktoplysninger:
Web: www.eoc.org.cy
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Denmark  GATE 21

Gate 21 er den platform, hvor kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner kan samarbejde om at fremskynde overgangen til et bæredygtig og energieffektivt samfund og sammen arbejde for en grøn erhvervsudvikling. Kommunerne er en vigtig drivkraft for grøn omstilling, og Gate 21’s  projekter udnytter det kommunale marked som et laboratorium for udvikling af innovative løsninger. Projekterne i Gate 21 er kendetegnet ved en tilgang, hvor den økonomiske ramme, innovationsmulighederne og den gensidige læring er langt større, end hvis hver kommune søgte at løse disse udfordringer separat. Gate 21’s partnerbase omfatter en række af Danmarks førende forskningsinstitutioner, og deltagelse  i  Gate 21’s projekter gør det muligt for disse institutioner at eksperimentere og afprøve forskning i stor skala i et tæt samarbejde med kommuner og private virksomheder. Gate 21 hjælper gruppen af partnere med udvikling, finansiering og styring af projekterne.

GATE21 Logo CMYK

Kontaktoplysninger:
Web: www.gate21.dk
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ap