9 fakta du bør vide om Connecting People for Green Skills

  1. Connecting People for Green Skills (Green Skills) er et initiativ af Europa Kommissionen (EK), der fremmer en mindre forurenende model for aktivitet i byggebranchen gennem beskæftigelsespraksisser. Hvordan gør vi det? Gennem genuddannelse, kompetenceupgradering og specialisering af arbejdsstyrken, som vil spille en ledende rolle i denne forandring.

  2. Transformationen af den nuværende byggemodel er en af EK’s politiske prioriteter og er underlagt ny EU-regulering. Den dobbelte tillid – politisk og juridisk – vil fremme konstruktions- og renoveringsprojekter, der imødekommer strenge bæredygtighedskriterier.
   Fremkomsten af sådanne grønne byggeprojekter vil resultere i en ny database over specialiserede beskæftigelsesmuligheder (grønne stillinger) både inden for faglært arbejde og teknikkere med universitetsgrader.

  3. Vi har nået disse konklusioner efter en analyse af branchen, udarbejdelsen af en rapport over gode praksisser inden for bæredygtigt byggeri and et studie af beskæftigelsespotentialerne inden for feltet i fem EU-lande: Polen, Spanien, Danmark, Litauen og Cypern, der alle er partnere i projektet.

  4. Green Skills eller ’grønne kompetencer’ er egenskaber eller professionelle færdigheder, der er efterspurgte af de nye stillinger i byggebranchen. Denne forandring er begyndt at blive bemærket på arbejdsmarkedet og er mulig at tage til i styrke på kort og mellemlang sigt – parallelt med nye udviklinger i reguleringsrammerne. Partnerne i Green Skills-projektet har samlet disse jobs (katalog over jobtilbud) og har studeret egenskaberne og kompetencerne, der kræves (Kompetenceprofiler) for arbejdsmarkedet.

  5. Begrebet ’green skills’ er ofte relateret til nye kompetencer, hvis uddannelse ikke er samlet i en gennemgående studieplan. På grund af dette har Green Skills-projektet lavet et program af 30 Uddannelsesguider og 12 gratis pilotkurser tværs over Europa vedrørende disse specialiseringer.
   Du kan se dem her.

  6. For at processore alt informationen og drage konklusionerne, der har fået os til, hvor vi er nu, har projektets partnere lavet kommitter af multidisciplinære eksperter i de fem deltagende lande. En af deres gentagende konklusioner er, at arbejdsstyrken ikke er nok uddannet til at varetage forandringerne i byggebranchen – til trods for at den er i stand til at blive genuddannet, hvilket er vist af vores vurdering af arbejdsstyrkens kompetencer (List of Skills).

  7. Entreprenørvirksomheder vil i stigende grad have brug for flere arbejdere med disse egenskaber for at imødekomme kravene til fremtidens byggeri, og parallelt med dette vil arbejdsstyrken komme til at dominere disse områder. Specialisering og kompetencer vil øge den attraktivitet for arbejdsmarkedet and således vil beskæftigelsesmulighederne øges.
   I forbindelse med Green Skills vil vi gøre livet lettere for arbejdere og virksomheder, og derfor har vi lavet en jobplatform, hvor man kan søge stillinger og kandidater specialiseret i Green Skills.

  8. Projektet og dets resultater har været præsenteret på internationale fora for strategiske tiltag såsom EU Sustainable Energy Week (EUSEW) og European Week of the Regions and Cities (Brussels’ Open Days). Dertil har Green Skills-partnerne præsenteret projektet for europæiske autoriteter ved den endelige konference der fandt sted den første marts ved Regionsudvalget i Bruxelles.
   Denne formidlingsopgave har været kombineret med seminarer, konferencer og begivenheder, som hver partner har lavet i deres respektive land med ønsket om at nå bredest ud and samtidig opbygge netværk, der kunne sikre fortsættelsen af Green Skills-projektet.
   De sidste nyheder and begivenheder i projektet kan følges vores hjemmeside, sociale medier (Facebook, Twitter) and via faste nyhedsbreve: Nyhedsbrev 1, Nyhedsbrev 2 & Nyhedsbrev 3.

  9. Men ... Hvem er vi? Og hvorfor gør vi det her?
   Otte partnere fra fem europæiske lande har deltaget i et internationalt konsortium for at implementere projektets retningslinjer, som er koordineret fra Alzira (Spanien) af Territorial Pact for Employment in la Ribera (PATER).
   De øvrige partnere har en solid baggrund i byggebranchen og i uddannelsesområder: (es) Valencian Institute of Building (IVE), (es) Valencian Federation of Construction Entrepreneurs (FEVEC), (pl) Polish Association of Construction Industry Employers (PZPB), (lt) Vilnius Builders Training Centre (VSRC), (pl) Danmar Computers, (dk) Gate 21, (cy) the European Office of Cyprus (EOC) .
   Disse partnere udvikler the planlagte dele af programmet med den hensigt at få løsninger til byggebranchen på et europæisk niveau, som senere vil kunne anvendes i de respektive lande.
   Projektet begyndte i oktober 2014 and vil slutte i marts 2016.

 

ap