The Green Skills main outputs are described below under each of the seven Work Packages (WPs) of the project: 

 

WP1 - Projektledelse: 

Ledes af: PATER 

Projektets koordinator, PATER, er ansvarlig for den overordnede ledelse af projektet og koordineringen af alle partnere.  PATER vil overvåge og kontrollere projektaktiviteter, rapportere om den tekniske og finansielle berettigelse, og sikre, at der opnås de forventede resultater baseret på en plan for projektevaluering og milepæle. De fire planlagte konsortiemøder i projektets levetid falder ind under denne arbejdspakke.

 

 

WP 2 - Plan for kvalitetsvurdering: overvågningsredskaber og -indikatorer: 

Ledes af: PATER 

Overvågnings- og evalueringsaktiviteterne vil blive gennemført løbende inden for denne arbejdspakke. Den indledende evaluering vil tjene til at vurdere de valgte metoder i forbindelse med en effektiv gennemførelse af projektet, kvaliteten af projektet, også foreslå ændringer til implementeringen. Den efterfølgende evaluering vil blive foretaget efter afslutningen af projektet, og ved hjælp af de indsamlede data og erfaringerne fra gennemførelsen af projektet, vil den kontrollere opnåelsen af projektets specifikke mål.

 

 

WP 3 - Analyse og påvisning af muligheder: Forskning, evaluering og indledende diagnose 

Ledes af: FEVEC 

National undersøgelse af grønne jobs I byggesektoren
En landsdækkende undersøgelse vil blive gennemført i de enkelte partnerlande, herunder forskning, evaluering og indledende diagnose om byggesektoren. Undersøgelsen vil se på den nuværende situation for bygherrer og entreprenører efter boligboblen og vil analysere situationen for ansatte og arbejdsløse, der har erfaring inden for byggeri, men mangler nye kompetencer til at udvikle deres jobmuligheder.

Sammenfattende rapport - de grønne job i byggesektoren
På baggrund af de nationale undersøgelser, vil der blive udarbejdet en sammenfattende rapport om grønne job i byggesektoren, som blandt andet vil identificerede bedste praksis, der er udviklet i andre europæiske lande, der er blevet ramt af  krisen i byggesektoren.

Katalog over jobmuligheder i byggebranchen
Dette katalog vil omfatte en række eksempler på nye, væsentlige beskæftigelses- og forretningsmuligheder i byggesektoren, baseret på nye bæredygtige forretningsmodeller.

 

 

WP 4 - Tilpasning af udbud/efterspørgsel I byggesektoren:

Ledes af: PZPB

Undersøgelse og rapport om arbejdsstyrken i byggeriet 
Der vil blive gennemført en undersøgelse baseret på de nye krav, markedet stiller.

Liste over kompetencer
Listen over kompetencer vil blive brugt til at analysere og vurdere faglige og personlige færdigheder, samt motivationen for hver person.

Katalog over jobtilbud
Dette katalog vil indeholde en liste over nye jobtilbud med detaljerede oplysninger, således at de jobsøgende eller folk, der ønsker at forbedre deres job kan se, hvad der kræves. Dette katalog vil være tilgængeligt for offentlige arbejdsformidlinger, brancheforeninger og lignende steder.

Teknologisk platform
Udbud og efterspørgsel på markedet vil blive forbundet via ny, teknologisk platform.
Der vil blive etableret en e-learningkomponent omkring et moderne open source Learning Management System (LMS) ved brug af LAMP miljø og med en relationel database i baggrunden, der er ansvarlig for forvaltningen af data. Elementer af Web 2.0 vil blive integreret, der tillader et bredere publikum og netværk. Peer to peer interaktion såsom chatfora vil være mulig via LMS-komponenter.

 

 

WP 5 - Etablering af kompetenceprofiler:

Ledes af: VSRC

Etablering af kompetenceprofiler
Oprettelse af kompetenceprofiler, der modsvarer de kortlagte beskæftigelsesmuligheder. Kompetenceprofilerne vil indeholde en ”hård profil” (færdigheder) og en ”blød profil” (holdninger).

 

 

WP 6 - Uddannelsesprogram: teori og praksis:

Ledes af: IVE

Der vil blive oprettet profiler for hver af de identificerede ”specialer” og efterfølgende vil der blive udviklet en uddannelsesvejledning for hvert ”speciale”.

Uddannelsesprogram 
Et uddannelsesprogram adresseret mod arbejdstagere og arbejdsløse ramt af globale udfordringer, miljøbeskyttelse, økonomisk udvikling og social integration.
Et væsentligt kriterium for uddannelsesprogrammet vil være muligheden for at opnå akkreditering i forbindelse med uddannelsen. 
Uddannelsesprofilen vil omfatte tværgående og specifik uddannelse.

Uddannelsesvejledninger
En uddannelsesvejledning for hver af de identificerede ”specialer”. Denne vil omfatte: introduktion, generelle mål, specifikke mål, indsatsområde, målgrupper, forhåndsviden, indhold, metode, varighed. De uddannelsesmæssige guider vil være tilgængelige for virksomheder og organisationer, der er dedikeret til uddannelse samt offentlige og private arbejdsformidlinger.

 

 

WP 7 - Formidling og udbredelse af projektresultaterne:

Ledes af: EOC

Denne arbejdspakke har til formål at skabe en målrettet kommunikations- og formidlingstrategi, der  identificerer centrale brugere og interessenter, skaber social bevidsthed og letter samarbejdet mellem partnere og forskellige interessenter på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. Dette indebærer udvikling af projektets visuelle identitet, at bygge og styre projektets hjemmeside, samt generere pressemeddelelser, nyhedsbreve, pjecer, publikationer i tidsskrifter, og begivenheder.

Green Skills will be disseminated by transversal development in all its steps.

ap