Το σχέδιο «Connecting People for Green Skills» θα είναι παρών στην επόμενη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων - OPEN DAYS 2015. Η εκδήλωση δίνει την ευκαιρία στους εταίρους του Green Skills να διαδώσουν τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας PROGRESS, η οποία στοχεύει να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, που προκύπτουν από την ανάπτυξη των πολιτικών του Ορίζοντα 2020. Οκτώ εταίροι από πέντε χώρες - Ισπανία, Πολωνία, Δανία, Κύπρος και Λιθουανία – συμβάλλουν σε αυτό το διεθνές σχέδιο, το οποίο συντονίζεται από την Αλζίρα (Ισπανία), από μια τοπική διοίκηση, τον οργανισμό Territorial Pact for Employment at la Ribera County (PATER).

Κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, το σχέδιο Green Skills έχει παράγει, μέσα σε άλλα, μια συγκεφαλαιωτική έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές στις ‘πράσινες κατασκευές’ στην ΕΕ, ένα κατάλογο με νέες προσφορές απασχόλησης που σχετίζονται με τις βιώσιμες κατασκευές, μια λίστα με ‘νέες’ δεξιότητες τις οποίες οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη για τα νέες θέσεις εργασίας, και μια τεχνολογική πλατφόρμα που θα συνδέει την προσφορά και ζήτηση των ‘πράσινων θέσεων εργασίας’ που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα.

Αυτά τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο εργαστήριο των Open Days 2015 με τίτλο ‘Regions Contributing to the goals of the Energy Union’, που στοχεύει να υπογραμμίσει το ρόλο των περιφερειών στα πλαίσια της Ενεργειακής Ένωσης – την εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ενεργειακή απόδοση, τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ανακαινισμένων υποδομών. Το εργαστήριο θα λάβει χώρα στις 13 Οκτωβρίου 2015, 9:00-13:00, στην πρεσβεία της Νορβηγίας (Norway House’), Rue Archimède 17, Βρυξέλλες.

 

Η εκδήλωση θα ανοίξει με ένα κεντρικό ομιλητή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και εργασιών προκειμένουν να διασφαλίσουν ότι κάθε τοπικό εργατικό δυναμικό είναι εξοπλισμένο ώστε να πετύχει  τις φιλοδοξίες της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ. Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα είναι ένα καινοτόμο ‘brokerage session’ που θα παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δικτωθούν και να παράγουν ιδέες για διακρατική συνεργασία.

Οι εγγραφές είναι τώρα ανοικτές στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm

Γενικές πληροφορίες

Τα OPEN DAYS – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι μια ετήσια εκδήλωση διάρκειας τεσσάρων ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας πόλεις και περιφέρειες επιδεικνύουν τις δυνατότητές τους να προωθήσουν τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, να υλοποιήσουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αποδείξουν τη σημασία των τοπικών και περιφερειακών φορέων για μια καλή Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Η εκδήλωση καλωσορίζει περίπου 6000 συμμετέχοντες ετήσια κάθε Οκτώβριο, (τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και Ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες), με περισσότερα από 100 εργαστήρια και συζητήσεις, εκθέσεις και ευκαιρίες δικτύωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm

ap