Επέτειος ενός έτους του Connecting People for Green Skills!

Στις εγκαταστάσεις του οργανισμού Gate 21 στην Άλμπερτσλουντ της Δανία, φιλοξενήθηκε η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου «Connecting People for Green Skills (Green Skills)» στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2015. Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν και εξετάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου κατά το προηγούμενο εξάμηνο, καθώς και τα αποτελέσματα του πρώτου έτους του έργου. Το Green Skills ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2016.

Η Τρίτη συνάντηση έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στα τελευταία αποτελέσματα που παρήχθησαν:
1. Έκθεση αξιολόγησης δεξιοτήτων («Κατάλογος Δεξιοτήτων») για τα τρέχοντα προσόντα και τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού στον τομέα των κατασκευών στο πεδίο των «πράσινων θέσεων εργασίας» (WP4)·
2. Κατάλογος των ευκαιριών απασχόλησης («Κατάλογος Θέσεων Εργασίας») με επιλογή των τρεχουσών εξειδικευμένων θέσεων εργασίας με έντονη ζήτηση για «πράσινες δεξιότητες» στον τομέα των κατασκευών (WP4)·
3. Σύσταση Εθνικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, ως επιπλέον πόρος για τεχνικές συμβουλές και καθοδήγηση για την επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση που συλλέχθηκαν στο στάδιο της έρευνας, και για τη διοργάνωση μελλοντικών κοινοπραξιών (WP4)·
4. Τεχνολογική πλατφόρμα ικανή να συνδέσει την προσφορά και την εξειδικευμένη ζήτηση σε «πράσινες θέσεις εργασίας» στον τομέα των κατασκευών (WP4)·
5. «Δεξιότητες αρχείου προφίλ», δηλαδή, ένας κατάλογος πορείας εισαγωγής στην εργασία, διαθέσιμος μεταξύ άλλων για οργανισμούς εύρεσης εργασίας, με πληροφορίες για τις τεχνικές απαιτήσεις (κατάρτιση, δεξιότητες, στάση/συμπεριφορά) σε κάθε μία από τις ευκαιρίες απασχόλησης που εντοπίστηκαν (WP5).
Στη βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων, οι εταίροι ξεκίνησαν την προετοιμασία της τελικής φάσης του έργου Green Skills: εκπαιδευτικοί οδηγοί θα αναπτυχθούν για τη διευκόλυνση της κατάρτισης σε κάθε μία από τις εντοπισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και θα διδαχθούν επίσης μαθήματα ημι-παρακολούθησης, τόσο για εργαζομένους όσο και για ανέργους του τομέα των κατασκευών.
Η συνάντηση έκλεισε με μία επίσκεψη μελέτης στην Κοπεγχάγη, όπου οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από δύο πρόσφατα επιτυχημένα έργα, τα οποία αποτελούν παράδειγμα της αυξανόμενης ζήτησης για «πράσινες θέσεις εργασίας» και για «πράσινες δεξιότητες» τον τομέα των κατασκευών: ένα πρόγραμμα αναμόρφωσης ακινήτων προς ενοικίαση με κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας (που έχει επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60%), και ένα έργο κατοικιών από ανακυκλώσιμα εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιων μεταφορών.

 

ap