9 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το Connecting People for Green Skills

  1. Το σχέδιο «Connecting People for Green Skills» (Green Skills) είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση ενός λιγότερο ρυπογόνου μοντέλου δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τομέα μέσω της απασχόλησης. Πώς το κάνουμε αυτό; Επανεκπαιδεύοντας, αναβαθμίζοντας και εξειδικεύοντας το εργατικό δυναμικό που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή.

  2. Η μετατροπή του σημερινού μοντέλου κτηρίων είναι μία από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί το θέμα ενός νέου κανονισμού της Ε.Ε. Η διπλή ώθηση, πολιτική και νομική, θα ευνοήσει τα κατασκευαστικά έργα και τα έργα αποκατάστασης κτηρίων που πληρούν αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας.
   Ο πολλαπλασιασμός αυτών των «πράσινων» κατασκευαστικών έργων θα οδηγήσει σε μια νέα τράπεζα εξειδικευμένων ευκαιριών απασχόλησης (πράσινες θέσεις εργασίας), τόσο για τεχνικούς με πανεπιστημιακά πτυχία, όσο και για κατόχους επαγγελματικής κατάρτισης.

  3. 3.Καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα μετά από μια ανάλυση του κλάδου, μια έκθεση καλών πρακτικών στον τομέα των βιώσιμων κατασκευών και μια μελέτη πάνω στις προοπτικές απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας σε 5 χώρες της Ε.Ε, Ισπανία, Πολωνία, Λιθουανία, Δανία και Κύπρος, τους εταίρους του σχεδίου.

  4. Οι «πράσινες δεξιότητες» είναι οι ικανότητες και/ ή επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις νέες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. Η αλλαγή έχει αρχίσει να γίνεται δειλά αισθητή και στην αγορά εργασίας και είναι πιθανό να αποκτήσει δύναμη, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, παράλληλα με την ανάπτυξη ενός νέου κανονισμού.
   Οι εταίροι του σχεδίου πράσινων δεξιοτήτων έχουν προβεί σε μια συλλογή αυτών των θέσεων εργασίας (Κατάλογος Θέσεων Εργασίας) και μια μελέτη δεξιοτήτων ή ικανοτήτων που απαιτούνται (Αρχείο Προφίλ Δεξιοτήτων) για την αγορά εργασίας. Και οι δύο εκθέσεις μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως επικαιροποιημένοι οδηγοί για το σχεδιασμό πορείας εξεύρεσης εργασίας προς αυτές τις νέες ειδικότητες και ευκαιρίες απασχόλησης.

  5. Ο όρος «πράσινες δεξιότητες» συνδέεται συχνά με νέες δεξιότητες των οποίων η κατάρτιση δεν έχει ακόμα συμπεριληφθεί στα επίσημα προγράμματα σπουδών. Εξαιτίας αυτού, το σχέδιο «Green Skills» έχει πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα 30 Εκπαιδευτικών Οδηγών και 12 δωρεάν πιλοτικών μαθημάτων σε όλη την Ευρώπη σε αυτές τις ειδικότητες.
   Μπορείτε να τα δείτε εδώ.

  6. Για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών και την εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων, οι εταίροι του σχεδίου δημιούργησαν επιτροπές διεπιστημονικών εμπειρογνωμόνων στις πέντε συμμετέχουσες χώρες. Μία από τις πιο επαναλαμβανόμενες διαπιστώσεις των επιτροπών αυτών είναι ότι το εργατικό δυναμικό δεν είναι αρκετά καταρτισμένο για να αναλάβει την αλλαγή του μοντέλου, αν και είναι πολύ διαπερατό στην επανα-κατάρτιση, όπως αποδεικνύεται από την εκτίμησή μας για τις δεξιότητες των εργαζομένων (Κατάλογος Δεξιοτήτων).

  7. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα χρειάζονται όλο και περισσότερους εργαζόμενους με αυτές τις δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επόμενου μοντέλου κτηρίων. Και παράλληλα, ο εργαζόμενος που είναι σε θέση να κυριαρχήσει σε οποιονδήποτε από τους τομείς αυτούς, σε ειδικότητες ή δεξιότητες, θα αυξήσει σίγουρα την ελκυστικότητά του στην αγορά εργασίας και, συνεπώς, την απασχολησιμότητά του και τις δυνατότητες μιας καλύτερης θέσης εργασίας.
   Στο σχέδιο «Connecting People for Green Skills» θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων ευκολότερη, και ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει επίσης μια πλατφόρμα εργασίας για την αναζήτηση τόσο θέσεων εργασίας, όσο και υποψηφίων που ειδικεύονται στις «πράσινες δεξιότητες».

  8. Το σχέδιο και τα αποτελέσματά του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή φόρουμ μεγάλου στρατηγικού αντίκτυπου, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) ή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open Days). Επιπλέον, οι εταίροι του σχεδίου «Connecting People for Green Skills» παρουσίασαν το σχέδιο στις ευρωπαϊκές αρχές στο πλαίσιο του Τελικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2016 στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
   Η προσπάθεια διάδοσης περιλαμβάνει σεμινάρια, συνέδρια και εκδηλώσεις που κάθε εταίρος διεξήγαγε στην αντίστοιχη χώρα του με στόχο να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανές ομάδες-στόχος και, παράλληλα, να δημιουργήσει συμμαχίες για να εξασφαλισθεί η συνέχεια του σχεδίου «Green Skills».
   Τα τελευταία νέα και οι τρέχουσες εκδηλώσεις του σχεδίου μπορούν να ακολουθηθούν μέσω της ιστοσελίδας μας, των κοινωνικών μας δικτύων (Facebook, Twitter) και των τακτικών ενημερωτικών δελτίων: Ενημερωτικό Δελτίο 1, Ενημερωτικό Δελτίο 2 & Ενημερωτικό Δελτίο 3.

  9. Αλλά ... Ποιοι είμαστε; Και γιατί το κάνουμε αυτό;
   Το «Connecting People for Green Skills» είναι ένα διεθνές σχέδιο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «PROGRESS» για την Κοινωνική Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Οκτώ εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες έχουν ενταχθεί σε μια διεθνή κοινοπραξία για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του σχεδίου, το οποίο συντονίζεται από την Αλζίρα (Ισπανία) από το Territorial Pact for Employment in la Ribera (PATER).
   Οι άλλοι εταίροι, όλοι με ισχυρό υπόβαθρο στον κατασκευαστικό τομέα, στους τομείς κατάρτισης ή απασχόλησης είναι: (ES) Valencian Institute of Building (IVE), (ES) Valencian Federation of Construction Entrepreneurs (FEVEC), (PL) Polish Association of Construction Industry Employers (PZPB), (LT) Vilnius Builders Training Centre (VSRC), (PL) Danmar Computers, (DK) Gate 21 and (CY) the European Office of Cyprus (EOC) .
   Οι εταίροι αναπτύσσουν τα εκχωρηθέντα μέρη του σχεδίου με σκοπό την απόκτηση λύσεων για τον κατασκευαστικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αργότερα στις αντίστοιχες χώρες τους.
   Το σχέδιο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2016.

 

ap