Παρακάτω θα βρείτε μια επιλογή των κυριότερων παραδοτέων που παρήχθησαν κατά την διάρκεια του σχεδίου «Connecting People for Green Skills». Τα παραδοτέα αυτά, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ερευνών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους του σχεδίου στις πέντε συμμετέχουσες χώρες - Ισπανία, Πολωνία, Δανία, Λιθουανία και Κύπρο – για να εντοπιστούν τα κενά στις λεγόμενες «πράσινες δεξιότητες» μεταξύ των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα και προκειμένου να τους καταρτίσει με στοχευμένη εκπαίδευση για να εξαλειφθούν αυτές οι ελλείψεις και να αυξήσουν έτσι την απασχολησιμότητα τους.

Κάντε κλικ σε κάθε κατηγορία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών και να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα.


Κατάλογος Πηγών Απασχόλησης - Catalogue of Sources of Employment

Ανάλυση και εντοπισμός των ευκαιριών: Έρευνα, αξιολόγηση και αρχική διάγνωση

Συνδέοντας την προσφορά και ζήτηση του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα

Δημιουργία Προφίλ Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα Κατάρτισης: Θεωρία και Πράξη

Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου

ap