• Final Conference

  Final Conference

    “Connecting People for Green Skills”  Final Conference “Tackling unemployment in the construction sector by identifying green skills shortages and anticipating training needs” Tuesday, 1 March 2016 | 09:30-14:30 |  Committee of Skaityti daugiau
 • TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS Albertslunde (Danijoje)

  TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS Albertslunde (Danijoje)

  Projekto vienerių metų sukaktis! Trečiasis projekto “Žalieji gebėjimai” tvariai ir konkurencingai statybai” partnerių susitikimas įvyko spalio 19 ir 20 d. Gate21 biure, įsikūrusiame Albertslunde, Danijoje.  Susitikimo metu buvo aptartos paskutinių Skaityti daugiau
 • Projektas “Green Skills” Europos regionų ir miestų savaitės OPEN DAYS renginiuose (Briuselis, 2015 m.)

  Projektas “Green Skills” Europos regionų ir miestų savaitės OPEN DAYS renginiuose (Briuselis, 2015 m.)

  Projektas “Žalieji gebėjimai tvariai ir konkurencingai statybai” bus pristatytas Europos regionų ir miestų savaitės renginiuose - OPEN DAYS 2015. Projekto partneriai turės galimybę pateikti pirmuosius šios PROGRESS programos iniciatyvos rezultatus. Pagrindinis Skaityti daugiau
 • Kitas tikslas: išnagrinėti “žaliųjų” darbo vietų pasiūlą ir paklausą statybų sektoriuje

  Kitas tikslas: išnagrinėti “žaliųjų” darbo vietų pasiūlą ir paklausą statybų sektoriuje

  Susitikimo metu buvo sutarta dėl ateinančio laikotarpio veiklų bei uždavinių, susijusių su dviem tolimesniais projekto etapais:  WP4: Sektoriaus paklausos/pasiūlos derinimas ir WP5: Įgūdžių ir kompetencijų aprašų parengimas. Remdamiesi jau atliktų Skaityti daugiau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Projekto „Žalieji“ gebėjimai tvariai ir konkurencingai statybai“ tikslas yra nustatyti darbą ir profesinį mokymąsi sąlygojančius veiksnius, dėl kurių statybos sektoriaus darbuotojai  negali įsidarbinti naujų gebėjimų ir kvalifikacijų reikalaujančiose darbo vietose. Didžiausias dėmesys bus skiriamas techninių/profesinių ir mokymosi gebėjimų, susijusių su aplinkosauga statybos sektoriuje, vystymui.

Projektu bus siekiama šių pagrindinių tikslų:

 • Skatinti statybos sektoriaus atsigavimą, pabrėžti jo svarbą ateities verslui bei prieinamumą vietos ir ES lygiu.
 • Sukurti naują tvarios bei konkurencingo statybos pramonės modelį, kurtiantį naujas darbo vietas pagal šiuolaikinės rinkos poreikius. Šis modelis bus perkeltas į valstybines ir privačias įmones.
 • Parengti įdarbinimo agentūroms ir darbdavių asociacijoms naujų rinkos pasiūlymų katalogą bei priemones, padėsiančias suderinti pasiūlą ir paklausą.
 • Pateikti įmonėms, mokymo įstaigoms, asociacijoms priemones, kurių dėka statybos sedktoriaus darbuotojai mokėtų prisitaikyti prie naujų darbų reikalavimų.
 • Sukurti bendradarbiavimo tinklą, apjungiantį vietos valdžios, įdarbinimo agentūrų, statybos įmonių ir asociacijų atstovus į produktyviai veikiančias ir komerciškai pelningas sinergijas.
 • Patvirtinti jau naudojamų paslaugų patikimumą.

Susitikimo metu buvo sutarta dėl ateinančio laikotarpio veiklų bei uždavinių, susijusių su dviem tolimesniais projekto etapais:  WP4: Sektoriaus paklausos/pasiūlos derinimas ir WP5: Įgūdžių ir kompetencijų aprašų parengimas.

Remdamiesi jau atliktų tyrimų ir parengtų dokumentų rezultatais, projekto komandos nariai bandys gilintis į darbo rinkos situaciją ir išnagrinėti dabartiniu metu statybos sektoriuje esamų “žaliųjų” darbo vietų pasiūlą ir paklausą.

Partneriai numato parengti naujų darbo rinkos pasiūlymų sąrašą (Darbo pasiūlymų katalogas) ir atlikti išsamią darbo ieškančių asmenų gebėjimų, kompetencijų ir motyvacijos analizę (Gebėjimų sąrašas). Šiuo dvigubu tyrimu siekiama įvertinti statybos darbininkų turimas žinias, kurių prireiktų atliekant “žaliuosius” darbus,  jų pasirengimą toliau mokytis ar persikvalifikuoti bei  nustatyti kokios mokymo, įdarbinimo ar motyvacinės kliūtys neleidžia jiems įsidarbinti anksčiau minėtose “žaliosios” statybos srityse.

Visas ataskaitas peržiūrės išorinių ekspertų grupė. Iš atitinkamos srities specialistų sudarytas komitetas (Nacionalinis ekspertų komitetas) atrinks tas darbo rinkos nišas, kurios labiausiai atitinka darbo ieškančių asmenų gebėjimus, atsižvelgiant į esamą darbo rinkos pasiūlą bei į specifinį ir realistinį mokymo planą.  Šių analizių ir diskusijų pasekoje bus sudarytas šiuo metu Europoje aktualių “žaliųjų” statybos profesijų aprašai  (Įgūdžių ir kompetencijų aprašas), kuriuose bus pateikta detali informacija apie kiekvienam darbui reikalingą išsilavinimą ar mokymus, specializaciją, patirtį ir psichologines savybes.

Šie aprašai bus pateikti įdarbinimo agentūroms ir knosultavimo kompanijoms, įvairioms statybos sektoriaus asociacijoms, organizacijoms, institucijoms ir įmonėms bei visiems susidomėjusiems, siekiant skatinti “žaliuosius” darbus, pagerinti darbininkų įsidarbinimą bei supratimą apie tvariosios statybos siūlomas galimybes.

kaip vienas iš atliktų tyrimų ir analizių rezultatų bus sukurta Technologinė platforma, kuri leis lengvai susieti rinkoje esamus “žaliųjų” darbų pasiūlymus bei ieškančius darbo asmenis, kurie turi reikalingą specializaciją ir gebėjimus, reikalingus tvariai ir aplinką tausojančiai statybai.

Vėlesniame projekto etape ši platforma atliks mokymo įrankio vaidmenį: joje bus talpinami mokymo moduliai, skirti “žaliųjų” gebėjimų ir profesinių kompetencijų įgyjimui ir lavinimui.

ap