• Final Conference

  Final Conference

    “Connecting People for Green Skills”  Final Conference “Tackling unemployment in the construction sector by identifying green skills shortages and anticipating training needs” Tuesday, 1 March 2016 | 09:30-14:30 |  Committee of Skaityti daugiau
 • TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS Albertslunde (Danijoje)

  TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS Albertslunde (Danijoje)

  Projekto vienerių metų sukaktis! Trečiasis projekto “Žalieji gebėjimai” tvariai ir konkurencingai statybai” partnerių susitikimas įvyko spalio 19 ir 20 d. Gate21 biure, įsikūrusiame Albertslunde, Danijoje.  Susitikimo metu buvo aptartos paskutinių Skaityti daugiau
 • Projektas “Green Skills” Europos regionų ir miestų savaitės OPEN DAYS renginiuose (Briuselis, 2015 m.)

  Projektas “Green Skills” Europos regionų ir miestų savaitės OPEN DAYS renginiuose (Briuselis, 2015 m.)

  Projektas “Žalieji gebėjimai tvariai ir konkurencingai statybai” bus pristatytas Europos regionų ir miestų savaitės renginiuose - OPEN DAYS 2015. Projekto partneriai turės galimybę pateikti pirmuosius šios PROGRESS programos iniciatyvos rezultatus. Pagrindinis Skaityti daugiau
 • Kitas tikslas: išnagrinėti “žaliųjų” darbo vietų pasiūlą ir paklausą statybų sektoriuje

  Kitas tikslas: išnagrinėti “žaliųjų” darbo vietų pasiūlą ir paklausą statybų sektoriuje

  Susitikimo metu buvo sutarta dėl ateinančio laikotarpio veiklų bei uždavinių, susijusių su dviem tolimesniais projekto etapais:  WP4: Sektoriaus paklausos/pasiūlos derinimas ir WP5: Įgūdžių ir kompetencijų aprašų parengimas. Remdamiesi jau atliktų Skaityti daugiau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Projekto „Žalieji“ gebėjimai tvariai ir konkurencingai statybai“ tikslas yra nustatyti darbą ir profesinį mokymąsi sąlygojančius veiksnius, dėl kurių statybos sektoriaus darbuotojai  negali įsidarbinti naujų gebėjimų ir kvalifikacijų reikalaujančiose darbo vietose. Didžiausias dėmesys bus skiriamas techninių/profesinių ir mokymosi gebėjimų, susijusių su aplinkosauga statybos sektoriuje, vystymui.

Projektu bus siekiama šių pagrindinių tikslų:

 • Skatinti statybos sektoriaus atsigavimą, pabrėžti jo svarbą ateities verslui bei prieinamumą vietos ir ES lygiu.
 • Sukurti naują tvarios bei konkurencingo statybos pramonės modelį, kurtiantį naujas darbo vietas pagal šiuolaikinės rinkos poreikius. Šis modelis bus perkeltas į valstybines ir privačias įmones.
 • Parengti įdarbinimo agentūroms ir darbdavių asociacijoms naujų rinkos pasiūlymų katalogą bei priemones, padėsiančias suderinti pasiūlą ir paklausą.
 • Pateikti įmonėms, mokymo įstaigoms, asociacijoms priemones, kurių dėka statybos sedktoriaus darbuotojai mokėtų prisitaikyti prie naujų darbų reikalavimų.
 • Sukurti bendradarbiavimo tinklą, apjungiantį vietos valdžios, įdarbinimo agentūrų, statybos įmonių ir asociacijų atstovus į produktyviai veikiančias ir komerciškai pelningas sinergijas.
 • Patvirtinti jau naudojamų paslaugų patikimumą.

Projektas “Žalieji gebėjimai tvariai ir konkurencingai statybai” bus pristatytas Europos regionų ir miestų savaitės renginiuose - OPEN DAYS 2015. Projekto partneriai turės galimybę pateikti pirmuosius šios PROGRESS programos iniciatyvos rezultatus. Pagrindinis projekto siekis yra padėti statybos sektoriaus darbininkams lengviau įsidarbinti naujai atsirandančiose darbo vietose tvariosios statybos srityje, kurios vystymąsi skatina ES H2020 politika. Aštuonios organizacijos iš penkių ES šalių – Ispanijos, Lenkijos, Danijos, Kipro ir Lietuvos – bendradarbiauja šiame tarptautiniame projekte, kurį koordinuoja Alziros (Ispanija) vietos valdžios institucija - Territorial Pact for Employment at la Ribera County (PATER).

Per pirmuosius projekto “Green Skills” įgyvendinimo metus buvo pasiekti šie rezultatai: parengta ataskaita apie “žaliosios statybos” gerąją patirtį ES šalyse, naujų atsirandančių darbo galimybių tvariosios statybos srityje sąrašas,  naujų gebėjimų, kuriuos turi įgyti statybos darbininkai, sąrašas, bei sukurta technologinė platforma, padėsianti apjungti “žaliųjų darbų” paklausą ir pasiūlą.

Šie rezultatai bus pristatyti Open Days 2015 seminare ‘Regionų bendradarbiavimas, siekiant Energetikos Sąjungos tikslų’, kurio tikslas yra pabrėžti regionų vaidmenį Energetikos Sąjungoje, kuri yra viena iš prioritetinių Europos Komisijos iniciatyvų, skirta  energijos vartojimo efektyvumui, anglies dvideginio išlakų mažinimui ir moksliniams tyrimams energetikos srityje.  Renginys vyks 2015 m. spalio 13 d., 9:00-13:00, ‘Norway House’ pastate, Rue Archimède 17, Briuselyje.

 

Europos Komisijos atstovas pagrindiniame pranešime apžvelgs vietos ir regionų valdžios galimybes remti ir skatinti “žaliųjų gebėjimų” ugdymą, kuris padėtų darbininkams tinkamai pasirengti ES Energetikos Sąjungos tikslų įgyvendinimui.    Antroje renginio dalyje bus surengta inovatyvi tarpininkavimo sesija, kurios metu dalyviai galės dalintis idėjomis bei užmegzti tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo ryšius.

Registruotis galite, paspaudę nuorodą:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm

Apie iniciatyvą

OPEN DAYS yra kasmet Briuselyje vykstantis keturių dienų renginys, kurio metu regionų ir miestų administracijų pareigūnai, taip pat ekspertai ir mokslo darbuotojai gali keistis gerąja patirtimi ir praktinėmis žiniomis regionų ir miestų plėtros srityje. Be to, tai yra pripažinta politinės komunikacijos, susijusios su ES sanglaudos politikos plėtojimu ir sprendimus priimančių institucijų informavimu apie regionų ir miestų vaidmens svarbą formuojant ES politiką, platforma. OPEN DAYS yra didžiausias Europoje tokio pobūdžio viešas renginys, kuriame kasmet spalio mėnesį susirenka 6 000 dalyvių, atstovaujančių vietos, regiono, nacionalines ir Europos valdžios institucijas.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm

ap