• Final Conference

  Final Conference

    “Connecting People for Green Skills”  Final Conference “Tackling unemployment in the construction sector by identifying green skills shortages and anticipating training needs” Tuesday, 1 March 2016 | 09:30-14:30 |  Committee of Skaityti daugiau
 • TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS Albertslunde (Danijoje)

  TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS Albertslunde (Danijoje)

  Projekto vienerių metų sukaktis! Trečiasis projekto “Žalieji gebėjimai” tvariai ir konkurencingai statybai” partnerių susitikimas įvyko spalio 19 ir 20 d. Gate21 biure, įsikūrusiame Albertslunde, Danijoje.  Susitikimo metu buvo aptartos paskutinių Skaityti daugiau
 • Projektas “Green Skills” Europos regionų ir miestų savaitės OPEN DAYS renginiuose (Briuselis, 2015 m.)

  Projektas “Green Skills” Europos regionų ir miestų savaitės OPEN DAYS renginiuose (Briuselis, 2015 m.)

  Projektas “Žalieji gebėjimai tvariai ir konkurencingai statybai” bus pristatytas Europos regionų ir miestų savaitės renginiuose - OPEN DAYS 2015. Projekto partneriai turės galimybę pateikti pirmuosius šios PROGRESS programos iniciatyvos rezultatus. Pagrindinis Skaityti daugiau
 • Kitas tikslas: išnagrinėti “žaliųjų” darbo vietų pasiūlą ir paklausą statybų sektoriuje

  Kitas tikslas: išnagrinėti “žaliųjų” darbo vietų pasiūlą ir paklausą statybų sektoriuje

  Susitikimo metu buvo sutarta dėl ateinančio laikotarpio veiklų bei uždavinių, susijusių su dviem tolimesniais projekto etapais:  WP4: Sektoriaus paklausos/pasiūlos derinimas ir WP5: Įgūdžių ir kompetencijų aprašų parengimas. Remdamiesi jau atliktų Skaityti daugiau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Projekto „Žalieji“ gebėjimai tvariai ir konkurencingai statybai“ tikslas yra nustatyti darbą ir profesinį mokymąsi sąlygojančius veiksnius, dėl kurių statybos sektoriaus darbuotojai  negali įsidarbinti naujų gebėjimų ir kvalifikacijų reikalaujančiose darbo vietose. Didžiausias dėmesys bus skiriamas techninių/profesinių ir mokymosi gebėjimų, susijusių su aplinkosauga statybos sektoriuje, vystymui.

Projektu bus siekiama šių pagrindinių tikslų:

 • Skatinti statybos sektoriaus atsigavimą, pabrėžti jo svarbą ateities verslui bei prieinamumą vietos ir ES lygiu.
 • Sukurti naują tvarios bei konkurencingo statybos pramonės modelį, kurtiantį naujas darbo vietas pagal šiuolaikinės rinkos poreikius. Šis modelis bus perkeltas į valstybines ir privačias įmones.
 • Parengti įdarbinimo agentūroms ir darbdavių asociacijoms naujų rinkos pasiūlymų katalogą bei priemones, padėsiančias suderinti pasiūlą ir paklausą.
 • Pateikti įmonėms, mokymo įstaigoms, asociacijoms priemones, kurių dėka statybos sedktoriaus darbuotojai mokėtų prisitaikyti prie naujų darbų reikalavimų.
 • Sukurti bendradarbiavimo tinklą, apjungiantį vietos valdžios, įdarbinimo agentūrų, statybos įmonių ir asociacijų atstovus į produktyviai veikiančias ir komerciškai pelningas sinergijas.
 • Patvirtinti jau naudojamų paslaugų patikimumą.

Projekto vienerių metų sukaktis!

Trečiasis projekto “Žalieji gebėjimai” tvariai ir konkurencingai statybai” partnerių susitikimas įvyko spalio 19 ir 20 d. Gate21 biure, įsikūrusiame Albertslunde, Danijoje.  Susitikimo metu buvo aptartos paskutinių kelių mėnesių projekto veiklos bei pirmųjų projekto metų rezultatai. Projektas startavo 2014 metų spalį, o jo pabaiga numatyta 2016 metų kovo mėn.

Trečiajame partnerių susitikime didžiausias dėmesys buvo skirtas naujausiems projekto pasiekimams ir rezultatams:

1. Parengti kompetencijų ir gebėjimų aprašai, atitinkantys nustatytus rinkos poreikius “žaliųjų” darbo vietų kūrimui statybos sektoriuje. (WP4);
2. Parengtas naujų rinkos pasiūlymų ir įsidarbinimo galimybių katalogas, skirtas įdarbinimo paslaugas teikiančioms tarnyboms. (WP4);
3. Kiekvienoje partnerių šalyje suburtas Nacionalinis ekspertų komitetas, kurio pagrindinė užduotis yra konsultuoti ir patarti pasiūlos ir paklausos tyrimo etape bei padėti plėtoti bendradarbiavimo galimybes tarp skirtingų darbo rinkos dalyvių. (WP4);
4. Sukurta interneto platforma, padedanti apjungti darbo pasiūlą ir poreikį tvariosios statybos srityje (WP4);
5. Parengti įgūdžių ir kompetencijų aprašai nustatytoms naujoms įsidarbinimo galimybėms, kuriuose pateikta detali informacija apie kiekvienam darbui reikalingą išsilavinimą ar mokymus, specializaciją, patirtį ir psichologines savybes. (WP5)

Remdamiesi jau pasiektais rezultatais, partneriai pradėjo įgyvendinti paskutines projekto veiklas: numatoma parengti mokymo vadovus kiekvienai pasirinktai profesijai bei nuotolinius mokymo kursus statybos sektoriaus darbininkams ir ieškantiems darbo asmenims.
Susitikimo pabaigoje buvo surengti du pažintiniai vizitai Kopenhagoje, kurių metu projekto partneriams pristatyta sėkminga Danijos patirtis “žaliųjų gebėjimų” ugdymo ir tvariosios statybos srityje: nuomai skirtų butų energiją taupanti pertvarkymo programa (jos dėka jau sutaupyta 60% energijos) bei gyvenamųjų pastatų statybai skirtas projektas, kuriame naudojami perdirbti jūriniai konteineriai.

 

ap