Susitikimo metu buvo sutarta dėl ateinančio laikotarpio veiklų bei uždavinių, susijusių su dviem tolimesniais projekto etapais:  WP4: Sektoriaus paklausos/pasiūlos derinimas ir WP5: Įgūdžių ir kompetencijų aprašų parengimas.

Remdamiesi jau atliktų tyrimų ir parengtų dokumentų rezultatais, projekto komandos nariai bandys gilintis į darbo rinkos situaciją ir išnagrinėti dabartiniu metu statybos sektoriuje esamų “žaliųjų” darbo vietų pasiūlą ir paklausą.

Partneriai numato parengti naujų darbo rinkos pasiūlymų sąrašą (Darbo pasiūlymų katalogas) ir atlikti išsamią darbo ieškančių asmenų gebėjimų, kompetencijų ir motyvacijos analizę (Gebėjimų sąrašas). Šiuo dvigubu tyrimu siekiama įvertinti statybos darbininkų turimas žinias, kurių prireiktų atliekant “žaliuosius” darbus,  jų pasirengimą toliau mokytis ar persikvalifikuoti bei  nustatyti kokios mokymo, įdarbinimo ar motyvacinės kliūtys neleidžia jiems įsidarbinti anksčiau minėtose “žaliosios” statybos srityse.

Visas ataskaitas peržiūrės išorinių ekspertų grupė. Iš atitinkamos srities specialistų sudarytas komitetas (Nacionalinis ekspertų komitetas) atrinks tas darbo rinkos nišas, kurios labiausiai atitinka darbo ieškančių asmenų gebėjimus, atsižvelgiant į esamą darbo rinkos pasiūlą bei į specifinį ir realistinį mokymo planą.  Šių analizių ir diskusijų pasekoje bus sudarytas šiuo metu Europoje aktualių “žaliųjų” statybos profesijų aprašai  (Įgūdžių ir kompetencijų aprašas), kuriuose bus pateikta detali informacija apie kiekvienam darbui reikalingą išsilavinimą ar mokymus, specializaciją, patirtį ir psichologines savybes.

Šie aprašai bus pateikti įdarbinimo agentūroms ir knosultavimo kompanijoms, įvairioms statybos sektoriaus asociacijoms, organizacijoms, institucijoms ir įmonėms bei visiems susidomėjusiems, siekiant skatinti “žaliuosius” darbus, pagerinti darbininkų įsidarbinimą bei supratimą apie tvariosios statybos siūlomas galimybes.

kaip vienas iš atliktų tyrimų ir analizių rezultatų bus sukurta Technologinė platforma, kuri leis lengvai susieti rinkoje esamus “žaliųjų” darbų pasiūlymus bei ieškančius darbo asmenis, kurie turi reikalingą specializaciją ir gebėjimus, reikalingus tvariai ir aplinką tausojančiai statybai.

Vėlesniame projekto etape ši platforma atliks mokymo įrankio vaidmenį: joje bus talpinami mokymo moduliai, skirti “žaliųjų” gebėjimų ir profesinių kompetencijų įgyjimui ir lavinimui.

ap