Projektas “Žalieji gebėjimai tvariai ir konkurencingai statybai” bus pristatytas Europos regionų ir miestų savaitės renginiuose - OPEN DAYS 2015. Projekto partneriai turės galimybę pateikti pirmuosius šios PROGRESS programos iniciatyvos rezultatus. Pagrindinis projekto siekis yra padėti statybos sektoriaus darbininkams lengviau įsidarbinti naujai atsirandančiose darbo vietose tvariosios statybos srityje, kurios vystymąsi skatina ES H2020 politika. Aštuonios organizacijos iš penkių ES šalių – Ispanijos, Lenkijos, Danijos, Kipro ir Lietuvos – bendradarbiauja šiame tarptautiniame projekte, kurį koordinuoja Alziros (Ispanija) vietos valdžios institucija - Territorial Pact for Employment at la Ribera County (PATER).

Per pirmuosius projekto “Green Skills” įgyvendinimo metus buvo pasiekti šie rezultatai: parengta ataskaita apie “žaliosios statybos” gerąją patirtį ES šalyse, naujų atsirandančių darbo galimybių tvariosios statybos srityje sąrašas,  naujų gebėjimų, kuriuos turi įgyti statybos darbininkai, sąrašas, bei sukurta technologinė platforma, padėsianti apjungti “žaliųjų darbų” paklausą ir pasiūlą.

Šie rezultatai bus pristatyti Open Days 2015 seminare ‘Regionų bendradarbiavimas, siekiant Energetikos Sąjungos tikslų’, kurio tikslas yra pabrėžti regionų vaidmenį Energetikos Sąjungoje, kuri yra viena iš prioritetinių Europos Komisijos iniciatyvų, skirta  energijos vartojimo efektyvumui, anglies dvideginio išlakų mažinimui ir moksliniams tyrimams energetikos srityje.  Renginys vyks 2015 m. spalio 13 d., 9:00-13:00, ‘Norway House’ pastate, Rue Archimède 17, Briuselyje.

 

Europos Komisijos atstovas pagrindiniame pranešime apžvelgs vietos ir regionų valdžios galimybes remti ir skatinti “žaliųjų gebėjimų” ugdymą, kuris padėtų darbininkams tinkamai pasirengti ES Energetikos Sąjungos tikslų įgyvendinimui.    Antroje renginio dalyje bus surengta inovatyvi tarpininkavimo sesija, kurios metu dalyviai galės dalintis idėjomis bei užmegzti tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo ryšius.

Registruotis galite, paspaudę nuorodą:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm

Apie iniciatyvą

OPEN DAYS yra kasmet Briuselyje vykstantis keturių dienų renginys, kurio metu regionų ir miestų administracijų pareigūnai, taip pat ekspertai ir mokslo darbuotojai gali keistis gerąja patirtimi ir praktinėmis žiniomis regionų ir miestų plėtros srityje. Be to, tai yra pripažinta politinės komunikacijos, susijusios su ES sanglaudos politikos plėtojimu ir sprendimus priimančių institucijų informavimu apie regionų ir miestų vaidmens svarbą formuojant ES politiką, platforma. OPEN DAYS yra didžiausias Europoje tokio pobūdžio viešas renginys, kuriame kasmet spalio mėnesį susirenka 6 000 dalyvių, atstovaujančių vietos, regiono, nacionalines ir Europos valdžios institucijas.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm

ap