Projekto vienerių metų sukaktis!

Trečiasis projekto “Žalieji gebėjimai” tvariai ir konkurencingai statybai” partnerių susitikimas įvyko spalio 19 ir 20 d. Gate21 biure, įsikūrusiame Albertslunde, Danijoje.  Susitikimo metu buvo aptartos paskutinių kelių mėnesių projekto veiklos bei pirmųjų projekto metų rezultatai. Projektas startavo 2014 metų spalį, o jo pabaiga numatyta 2016 metų kovo mėn.

Trečiajame partnerių susitikime didžiausias dėmesys buvo skirtas naujausiems projekto pasiekimams ir rezultatams:

1. Parengti kompetencijų ir gebėjimų aprašai, atitinkantys nustatytus rinkos poreikius “žaliųjų” darbo vietų kūrimui statybos sektoriuje. (WP4);
2. Parengtas naujų rinkos pasiūlymų ir įsidarbinimo galimybių katalogas, skirtas įdarbinimo paslaugas teikiančioms tarnyboms. (WP4);
3. Kiekvienoje partnerių šalyje suburtas Nacionalinis ekspertų komitetas, kurio pagrindinė užduotis yra konsultuoti ir patarti pasiūlos ir paklausos tyrimo etape bei padėti plėtoti bendradarbiavimo galimybes tarp skirtingų darbo rinkos dalyvių. (WP4);
4. Sukurta interneto platforma, padedanti apjungti darbo pasiūlą ir poreikį tvariosios statybos srityje (WP4);
5. Parengti įgūdžių ir kompetencijų aprašai nustatytoms naujoms įsidarbinimo galimybėms, kuriuose pateikta detali informacija apie kiekvienam darbui reikalingą išsilavinimą ar mokymus, specializaciją, patirtį ir psichologines savybes. (WP5)

Remdamiesi jau pasiektais rezultatais, partneriai pradėjo įgyvendinti paskutines projekto veiklas: numatoma parengti mokymo vadovus kiekvienai pasirinktai profesijai bei nuotolinius mokymo kursus statybos sektoriaus darbininkams ir ieškantiems darbo asmenims.
Susitikimo pabaigoje buvo surengti du pažintiniai vizitai Kopenhagoje, kurių metu projekto partneriams pristatyta sėkminga Danijos patirtis “žaliųjų gebėjimų” ugdymo ir tvariosios statybos srityje: nuomai skirtų butų energiją taupanti pertvarkymo programa (jos dėka jau sutaupyta 60% energijos) bei gyvenamųjų pastatų statybai skirtas projektas, kuriame naudojami perdirbti jūriniai konteineriai.

 

ap