9 faktai, kuriuos turėtumėte žinoti apie projektą Connecting People for Green Skills

  1. Projektas “Connecting People for Green Skills” (Green Skills) yra Europos Komisijos (EK) remiama iniciatyva, skirta skatinti mažiau teršiančios statybos modelį, tam pasitelkiant statybos sektoriaus darbo jėgą. Kaip tai įgyvendinama? Supažindinant statybos sektoriaus darbuotojus su pokyčiais šioje pramonės šakoje ir keliant jų kvalifikaciją.

  2. Dabar naudojamo statybos darbų modelio transformavimas yra vienas svarbiausių EK politikos prioritetų bei naujojo ES reglamento objektas.  Jau artimiausiu metu politinė ir įstatyminė parama bus teikiama tik tiems statybos ir renovacijos projektams, kurie atitinka griežtus tvarumo kriterijus.
   Spartus “žaliųjų” statybos projektų skaičiaus augimas paskatins naujų, specializuotų darbo vietų kūrimąsi. Naujos įsidarbinimo galimybės taps aktualios tiek profesinį išsilavinimą turintiems darbininkams, tiek aukštojo mokslo laipsnį įgyjusiems darbuotojams.

  3. Šių išvadų buvo prieita atlikus statybos sektoriaus analizę bei parengus ataskaitą apie gerąją tvariosios statybos patirtį ir įsidarbinimo perspektyvas šioje srityje 5 ES šalyse – Danijoje, Ispanijoje, Kipre, Lenkijoje ir Lietuvoje.

  4. “Žalieji gebėjimai” – tai darbuotojams reikalingi įgūdžiai ir/arba profesiniai sugebėjimai, leidžiantys dirbti naujose darbo vietose statybos pramonėje.   Šie pokyčiai jau pastebimi ir darbo rinkoje, o netrukus dar labiau sustiprės, priėmus naujus įstatymus.
   Projekto “Green Skills” partneriai parengė naujai atsirandančių profesijų/darbų rinkinį (Darbo pasiūlymų katalogas) bei studiją darbo rinkai apie reikalingus naujus gebėjimus ir kompetencijas (Įgūdžių ir kompetencijų aprašai). Abi ataskaitos taip pat gali būti naudingos apibrėžiant naujas profesines ir įsidarbinimo galimybes.

  5. Terminas “žalieji gebėjimai” dažnai siejamas su naujais įgūdžiais, kuriems įgyti oficialios mokymo programos dar neparengtos. Dėl šios priežasties projekto 'Green Skills' rėmuose buvo parengta 30 Mokymo vadovų ir įgyvendinta 12 bandomųjų mokymo kursų visoje Europoje pagal pasirinktas specializacijas.
   Daugiau informacijos rasite čia.

  6. Visose penkiose partnerių šalyse buvo įsteigti nacionaliniai ekspertų komitetai, kurių vaidmuo buvo išanalizuoti visą surinktą informaciją, teikti pastabas ir komentarus. Vienas iš svarbiausių pastebėjimų yra, kad statybos srities darbuotojams labai trūksta žinių ir kompetencijų apie besikeičiantį statybos modelį. To galima pasiekti, vykdant darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, kaip buvo atskleista darbuotojų gebėjimų vertinimo studijoje (Įgūdžių ir kompetencijų aprašai).

  7. Statybos įmonėms reikės vis daugiau darbininkų, turinčių reikiamą kvalifikaciją ir gebančių prisitaikyti prie statybos pramonės pokyčių. Tuo pačiu, naujausių žinių ir kompetencijų turintys darbuotojai galės lengviau konkuruoti darbo rinkoje bei turės didesnes galimybes gerinti savo profesinę padėtį.
   Projekto “Connecting People for Green Skills” metu sukurta darbo paieškos platforma palengvins darbuotojams ir darbdaviams aktualų darbo pasūlos ir paieškos procesą “žaliųjų gebėjimų” srityje.

  8. Projektas ir jo rezultatai buvo pristatyti strategiškai svarbių tarptautinių renginių metu, pavyzdžiui, ES Tvariosios energetikos savaitės ir Europos regionų ir miestų savaitės renginiuose (Brussels’ Open Days). Be to, projekto “Connecting People for Green Skills” partneriai pristatė šią iniciatyvą Europos valdžios institucijoms baigiamosios konferencijos metu, kuri vyko 2016 m. kovo 1 d. ES Regionų komitete.
   Įvairūs sklaidos renginiai (seminarai, konferencijos) buvo organizuoti kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, siekiant pritraukti kuo didesnį potencialių naudos gavėjų skaičių bei užtikrinti projekto  “Green Skills” tęstinumą.
   Naujausią informaciją apie projektą ir jo renginius galima rasti projekto interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose (Facebook, twitter) bei projekto naujienlaiškiuose: Naujienlaiškis 1, Naujienlaiškis 2 & Naujienlaiškis 3.

  9. Kas mes esame ir kodėl mes tai darome?
   “Connecting People for Green Skills” yra tarptautinis projektas, kurį iš dalies finansuoja Europos Komisijos socialinių inovacijų programa ‘Progress’.
   Aštuoni partneriai iš penkių ES šalių susibūrė į tarptautinį konsorciumą, siekdami įgyvendinti numatytus projekto tikslus. Projekto koordinatorius yra Territorial Pact for Employment in la Ribera (PATER) iš Alziros, Ispanija.
   Kiti projekto partneriai yra statybų sektoriaus, įdarbinimo ar profesinio mokymo srities profesionalai: (ES) Valencijos statybos institutas (IVE), (ES) Valencijos statybos įmonių asociacija (FEVEC), (PL) Lenkijos statybos pramonės darbdavių asociacija (PZPB), (LT) Vilniaus statybininkų rengimo centras (VSRC), (PL) Danmar Computers, (DK) Gate 21 ir (CY) Kipro Europos atstovybė (EOC) .
   Projekto partneriai įgyvendina jiems paskirtas veiklas, siekdami bendrų sprendimų Europos statybos sektoriui bei rezultatų, kuriuos galėtų taikyti nacionaliniu lygiu.
   Projektas prasidėjo 2014 m. spalio mėn. ir pasibaigs 2016 m. kovo mėn.

 

ap