• Final Conference

  Final Conference

    “Connecting People for Green Skills”  Final Conference “Tackling unemployment in the construction sector by identifying green skills shortages and anticipating training needs” Tuesday, 1 March 2016 | 09:30-14:30 |  Committee of Czytaj więcej...
 • Trzecie spotkanie projektowe w Albertslund (Dania)

  Trzecie spotkanie projektowe w Albertslund (Dania)

  Pierwsza rocznica projektu Connecting People Green Skills! Trzecie spotkanie partnerów w ramach projektu Connecting People for Green Skills (CPGS) odbyło się w siedzibie partnera Gate21, w Albertslund, w Danii, 19 Czytaj więcej...
 • Projekt Green Skills, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Brussel’s Open Days 2015)

  Projekt Green Skills, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Brussel’s Open Days 2015)

  Przedstawiciele projektu "Connecting People for Greenskills" będą obecni na następnym Europejskim Tygodniu Regionów i Miast - OPEN DAYS 2015. Wydarzenie oferuje partnerom GreenSkills możliwość przekazania wyników programu operacyjnego PROGRESS, który ma Czytaj więcej...
 • Następny cel: badania podaży i popytu na zielone miejsca pracy w budownictwie

  Następny cel: badania podaży i popytu na zielone miejsca pracy w budownictwie

  Podczas spotkania w Warszawie określono zadania oraz cele do zrealizowania w trakcie kolejnego semestru projektu, bezpośrednio związane z dwoma kolejnymi etapami realizacji projektu:  WP4: Badanie popytu i podaży na pracę Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Projekt Connecting People for Green Skills ma na celu wykrywanie czynników które sprawiają, że specjaliści z branży budowlanej nie mogą dostać pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i umiejętnościom. Projekt będzie koncentrować się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności technicznych/zawodowych i edukacyjnych stosowanych w budownictwie w dziedzinie ochrony środowiska.

Główne zalety projektu to fakt, że:

 • Będzie poszukiwać nowych możliwości w sektorze budownictwa, promując sektor jako nowy biznes w przyszłości, dostępny na poziomie lokalnym i europejskim
 • Zdefiniuje nowy model zrównoważonego i konkurencyjnego budownictwa, które tworzy miejsca pracy, specjalizując się w nowych wymaganiach rynku. Ten model będzie transferowany do użytku przez podmioty publiczne i prywatne firmy
 • Zaoferuje pośrednikom pracy katalog nowych ofert rynkowych i narzędzi aby pogodzić popyt i podaż i pomóc im w pracy
 • Zapewni instytucjom szkoleniowym i stowarzyszeniom narzędzia do adaptacji profilu pracowników i specjalistów w budownictwie do nowych wymagań
 • Umożliwi stworzenie sieci współpracy z władzami lokalnymi, agencjami zatrudnienia, firmami budowlanymi i stowarzyszeniami generowanie produktywnych synergii
 • Zwiększy wiarygodność oferowanych usług

Podczas spotkania w Warszawie określono zadania oraz cele do zrealizowania w trakcie kolejnego semestru projektu, bezpośrednio związane z dwoma kolejnymi etapami realizacji projektu:  WP4: Badanie popytu i podaży na pracę w sektorze budowlanym i WP5: Definicja profili kompetencji i umiejętności.

Bazując na wcześniejszych badaniach i wynikających z nich dokumentów, nowe pakiety pracy zakładają głębszą analizę rynku pracy i uzyskanie technicznej wiedzy na temat obecnej podaży i popytu na zielone zawody w sektorze budowlanym.

Partnerzy przeprowadzą badania wymagań zawodowych opisujących konkretne stanowiska pracy (Katalog miejsc pracy) i równolegle przeprowadzą analizę umiejętności, kompetencji i motywacji osób poszukujących pracy (Lista umiejętności). Celem tego podwójnego badania jest ocena: właściwej wiedzy pracowników na temat możliwości oferowanych przez zielone miejsca pracy, chęci pracowników do przekwalifikowania się i, co więcej, braków szkoleniowych, w zatrudnieniu i motywacji, które utrudniają profesjonalistom dostęp do wymienionych zielonych stanowisk.

Raporty zostaną poddane ocenie panelowi ekspertów. Komitet mędrców (Narodowy Komitet Ekspertów) wybierze nisze zawodowe, które będą najlepiej dopasowane do możliwości osób poszukujących pracy w odniesieniu do obecnej podaży na rynku pracy oraz takich umiejętności, które można osiągnąć dzięki konkretnym, dobrze realizowanym planem szkoleniowym. Wynikiem tych analiz i dyskusji jest aktualna lista zielonych zawodów w Europie (Plik Profili Umiejętności), która szczegółowo przedstawia wymagania szkoleniowe, specjalizacje, doświadczenie i profil psychologiczny każdego miejsca pracy, które znalazło się w zestawieniu.

Wytyczne te zostaną przekazane agencjom, biurom doradztwa zawodowego, stowarzyszeniom pracowniczym, organizacjom, instytucjom i firmom budowlanym oraz ogólnie wszystkim kluczowym graczom w sektorze budowlanym w celu promocji zielonych miejsc pracy, wzrostu zatrudnienia i promocję dostępu do zawodów zrównoważonego budownictwa.

Równocześnie z badaniami, analizą i syntezą, uruchomiona zostanie Platforma Technologiczna pozwalająca na proste i intuicyjne łączenie zielonych ofert pracy z osobami poszukującymi pracy, którzy posiadają pożądane umiejętności i specjalizacje związane z zrównoważonym budownictwem, które jest przyjazne środowisku.

Platforma, która z kolei wesprze proces kształcenia z zakresu zielonych umiejętności i fachowej wiedzy, zostanie opracowana w późniejszej fazie realizacji projektu.

ap