• Final Conference

  Final Conference

    “Connecting People for Green Skills”  Final Conference “Tackling unemployment in the construction sector by identifying green skills shortages and anticipating training needs” Tuesday, 1 March 2016 | 09:30-14:30 |  Committee of Czytaj więcej...
 • Trzecie spotkanie projektowe w Albertslund (Dania)

  Trzecie spotkanie projektowe w Albertslund (Dania)

  Pierwsza rocznica projektu Connecting People Green Skills! Trzecie spotkanie partnerów w ramach projektu Connecting People for Green Skills (CPGS) odbyło się w siedzibie partnera Gate21, w Albertslund, w Danii, 19 Czytaj więcej...
 • Projekt Green Skills, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Brussel’s Open Days 2015)

  Projekt Green Skills, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Brussel’s Open Days 2015)

  Przedstawiciele projektu "Connecting People for Greenskills" będą obecni na następnym Europejskim Tygodniu Regionów i Miast - OPEN DAYS 2015. Wydarzenie oferuje partnerom GreenSkills możliwość przekazania wyników programu operacyjnego PROGRESS, który ma Czytaj więcej...
 • Następny cel: badania podaży i popytu na zielone miejsca pracy w budownictwie

  Następny cel: badania podaży i popytu na zielone miejsca pracy w budownictwie

  Podczas spotkania w Warszawie określono zadania oraz cele do zrealizowania w trakcie kolejnego semestru projektu, bezpośrednio związane z dwoma kolejnymi etapami realizacji projektu:  WP4: Badanie popytu i podaży na pracę Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Projekt Connecting People for Green Skills ma na celu wykrywanie czynników które sprawiają, że specjaliści z branży budowlanej nie mogą dostać pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i umiejętnościom. Projekt będzie koncentrować się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności technicznych/zawodowych i edukacyjnych stosowanych w budownictwie w dziedzinie ochrony środowiska.

Główne zalety projektu to fakt, że:

 • Będzie poszukiwać nowych możliwości w sektorze budownictwa, promując sektor jako nowy biznes w przyszłości, dostępny na poziomie lokalnym i europejskim
 • Zdefiniuje nowy model zrównoważonego i konkurencyjnego budownictwa, które tworzy miejsca pracy, specjalizując się w nowych wymaganiach rynku. Ten model będzie transferowany do użytku przez podmioty publiczne i prywatne firmy
 • Zaoferuje pośrednikom pracy katalog nowych ofert rynkowych i narzędzi aby pogodzić popyt i podaż i pomóc im w pracy
 • Zapewni instytucjom szkoleniowym i stowarzyszeniom narzędzia do adaptacji profilu pracowników i specjalistów w budownictwie do nowych wymagań
 • Umożliwi stworzenie sieci współpracy z władzami lokalnymi, agencjami zatrudnienia, firmami budowlanymi i stowarzyszeniami generowanie produktywnych synergii
 • Zwiększy wiarygodność oferowanych usług

Pierwsza rocznica projektu Connecting People Green Skills!

Trzecie spotkanie partnerów w ramach projektu Connecting People for Green Skills (CPGS) odbyło się w siedzibie partnera Gate21, w Albertslund, w Danii, 19 i 20 października 2015 roku. Przeanalizowane zostały wyniki pracy w projekcie za ostatni okres, oraz rezultaty z pierwszego roku. CPGS rozpoczął się w październiku 2014 i zakończy się w marcu 2016.

W trakcie trzeciego spotkania zwrócono szczególną uwagę na osiągnięte do tej pory rezultaty:

 1. sprawozdanie z oceny umiejętności ("Lista umiejętności") w zakresie obecnych kwalifikacji i umiejętności pracowników w sektorze budowlanym w zakresie "zielonych miejsc pracy" (WP4);
 2. katalog możliwości zatrudnienia ("Katalog Ofert Pracy") z ofertami aktualnych ofert pracy, ze szczególnym naciskiem na zapotrzebowanie na "zielonych umiejętności" w sektorze budowlanym (WP4);
 3. Krajowe Komitety Eksperckie w każdym z krajów partnerskich, jako dodatkowe źródło informacji technicznych i wytycznych, w zakresie przetwarzania danych na temat popytu i podaży zebranych w fazie badań oraz ustalenia przyszłych wspólnych przedsięwzięć (WP4);
 4. Platforma technologiczna, mająca za zadanie połączenie popytu i podaży w zakresie "zielonych miejsc pracy" w sektorze budowlanym (WP4);
 5. Plik profili umiejętności – lista potencjalnych ścieżek zatrudnienia, dostępna m.in. dla organizacji pośrednictwa pracy, wraz z wymogami technicznymi (szkolenia, umiejętności, postawy) na każdą z wymienionych możliwości pracy. (WP5)
 6. Na podstawie tych wyników, partnerzy rozpoczęli przygotowania do ostatniego etapu projektu CPGS: zostaną opracowane przewodniki edukacyjne, aby ułatwić przygotowywanie szkoleń dla każdej z możliwości zatrudnienia, w tym także dla kursów wieczorowych i nieregularnych, obejmujących zarówno bezrobotnych jak i pracujących słuchaczy.
 7. Spotkanie zakończyło się wizytą studyjną w Kopenhadze, gdzie partnerzy mogli zobaczyć wyniki dwóch udanych projektów, które są przykładem rosnącego popytu na "zielone miejsca pracy" i "zielone umiejętności" w sektorze budowlanym, projekt remontu budynków obejmujący zakresem efektywność energetyczną (osiągnięto oszczędności energii do 60%), oraz projekt budowy mieszkań z kontenerów z recyklingu.

 

ap