Podczas spotkania w Warszawie określono zadania oraz cele do zrealizowania w trakcie kolejnego semestru projektu, bezpośrednio związane z dwoma kolejnymi etapami realizacji projektu:  WP4: Badanie popytu i podaży na pracę w sektorze budowlanym i WP5: Definicja profili kompetencji i umiejętności.

Bazując na wcześniejszych badaniach i wynikających z nich dokumentów, nowe pakiety pracy zakładają głębszą analizę rynku pracy i uzyskanie technicznej wiedzy na temat obecnej podaży i popytu na zielone zawody w sektorze budowlanym.

Partnerzy przeprowadzą badania wymagań zawodowych opisujących konkretne stanowiska pracy (Katalog miejsc pracy) i równolegle przeprowadzą analizę umiejętności, kompetencji i motywacji osób poszukujących pracy (Lista umiejętności). Celem tego podwójnego badania jest ocena: właściwej wiedzy pracowników na temat możliwości oferowanych przez zielone miejsca pracy, chęci pracowników do przekwalifikowania się i, co więcej, braków szkoleniowych, w zatrudnieniu i motywacji, które utrudniają profesjonalistom dostęp do wymienionych zielonych stanowisk.

Raporty zostaną poddane ocenie panelowi ekspertów. Komitet mędrców (Narodowy Komitet Ekspertów) wybierze nisze zawodowe, które będą najlepiej dopasowane do możliwości osób poszukujących pracy w odniesieniu do obecnej podaży na rynku pracy oraz takich umiejętności, które można osiągnąć dzięki konkretnym, dobrze realizowanym planem szkoleniowym. Wynikiem tych analiz i dyskusji jest aktualna lista zielonych zawodów w Europie (Plik Profili Umiejętności), która szczegółowo przedstawia wymagania szkoleniowe, specjalizacje, doświadczenie i profil psychologiczny każdego miejsca pracy, które znalazło się w zestawieniu.

Wytyczne te zostaną przekazane agencjom, biurom doradztwa zawodowego, stowarzyszeniom pracowniczym, organizacjom, instytucjom i firmom budowlanym oraz ogólnie wszystkim kluczowym graczom w sektorze budowlanym w celu promocji zielonych miejsc pracy, wzrostu zatrudnienia i promocję dostępu do zawodów zrównoważonego budownictwa.

Równocześnie z badaniami, analizą i syntezą, uruchomiona zostanie Platforma Technologiczna pozwalająca na proste i intuicyjne łączenie zielonych ofert pracy z osobami poszukującymi pracy, którzy posiadają pożądane umiejętności i specjalizacje związane z zrównoważonym budownictwem, które jest przyjazne środowisku.

Platforma, która z kolei wesprze proces kształcenia z zakresu zielonych umiejętności i fachowej wiedzy, zostanie opracowana w późniejszej fazie realizacji projektu.

ap