Przedstawiciele projektu "Connecting People for Greenskills" będą obecni na następnym Europejskim Tygodniu Regionów i Miast - OPEN DAYS 2015. Wydarzenie oferuje partnerom GreenSkills możliwość przekazania wyników programu operacyjnego PROGRESS, który ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie pracowników w sektorze budowlanym, ułatwiając im dostęp do nowych nisz zatrudnienia w zrównoważonym budownictwie, wynikające z rozwoju polityki H2020. Ośmiu partnerów z pięciu krajów - Hiszpanii, Polski, Danii, Cypu i Litwy uczestniczy w tym międzynarodowym projekcie, który jest koordynowany z Alzira (Hiszpania) przez lokalną administrację paktu na rzecz zatrudnienia w okręgu la Ribera (PATER).

W pierwszym roku, w ramach projektu GreenSkills stworzono między innymi wyniki, i sprawozdanie podsumowujące temat najlepszych praktyk w zakresie "zielonego budownictwa" w Unii Europejskiej, wykaz nowych miejsc pracy związanych z "zielonym" budownictwem, listę "nowych" umiejętności, które pracownicy muszą brać pod uwagę dla nowych nisz zatrudnienia, lub platforma technologiczna łącząca podaż i popytu związany z branża budowlaną i "zielonymi miejscami pracy".

Wyniki te będą wyświetlane w ramach warsztatów "Regiony przyczyniające się do realizacji celów Unii Energetycznej" Open Days 2015, mając na celu zwrócenie uwagi na rolę regionów w Unii Energetycznej - głównej inicjatywy Komisji Europejskiej, która zawiera efektywność energetyczną, przejście społeczeństwa do gospodarki nisko-emisyjnej, oraz rozwój nowych technologii i odnowionej infrastruktury. Warsztaty odbędą się w dniu 13 października 2015 r 9: 00-13:00, w "Norway House”, 17 Rue Archimède, Bruksela.

 

Wydarzenie zostanie rozpoczęte przez głównego mówcę Komisji Europejskiej, Komisja zbada w jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą wspierać rozwój "zielonych umiejętności" i miejsc pracy, aby zapewnić, że lokalna siła robocza będzie w stanie zrealizować ambicje Unii Energetycznej. Drugą częścią wydarzenia będzie innowacyjna sesja zapewniająca uczestnikom okazję do nawiązywania kontaktów i generowania pomysłów na współpracę ponadnarodową.

Rejestracja jest otwarta:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm

Informacje ogólne

OPEN DAYS - Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie, podczas którego miasta i regiony prezentują swoje zdolności do tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, realizacji polityki spójności Unii Europejskiej, i udowadniają znaczenie szczebla lokalnego i regionalnego dla dobrego zarządzania europejskiego.
Gości 6 000 uczestników każdego roku (lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich decydentów i ekspertów) dla ponad 100 warsztatów i debat, wystaw i możliwości współpracy.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm

ap