Pierwsza rocznica projektu Connecting People Green Skills!

Trzecie spotkanie partnerów w ramach projektu Connecting People for Green Skills (CPGS) odbyło się w siedzibie partnera Gate21, w Albertslund, w Danii, 19 i 20 października 2015 roku. Przeanalizowane zostały wyniki pracy w projekcie za ostatni okres, oraz rezultaty z pierwszego roku. CPGS rozpoczął się w październiku 2014 i zakończy się w marcu 2016.

W trakcie trzeciego spotkania zwrócono szczególną uwagę na osiągnięte do tej pory rezultaty:

  1. sprawozdanie z oceny umiejętności ("Lista umiejętności") w zakresie obecnych kwalifikacji i umiejętności pracowników w sektorze budowlanym w zakresie "zielonych miejsc pracy" (WP4);
  2. katalog możliwości zatrudnienia ("Katalog Ofert Pracy") z ofertami aktualnych ofert pracy, ze szczególnym naciskiem na zapotrzebowanie na "zielonych umiejętności" w sektorze budowlanym (WP4);
  3. Krajowe Komitety Eksperckie w każdym z krajów partnerskich, jako dodatkowe źródło informacji technicznych i wytycznych, w zakresie przetwarzania danych na temat popytu i podaży zebranych w fazie badań oraz ustalenia przyszłych wspólnych przedsięwzięć (WP4);
  4. Platforma technologiczna, mająca za zadanie połączenie popytu i podaży w zakresie "zielonych miejsc pracy" w sektorze budowlanym (WP4);
  5. Plik profili umiejętności – lista potencjalnych ścieżek zatrudnienia, dostępna m.in. dla organizacji pośrednictwa pracy, wraz z wymogami technicznymi (szkolenia, umiejętności, postawy) na każdą z wymienionych możliwości pracy. (WP5)
  6. Na podstawie tych wyników, partnerzy rozpoczęli przygotowania do ostatniego etapu projektu CPGS: zostaną opracowane przewodniki edukacyjne, aby ułatwić przygotowywanie szkoleń dla każdej z możliwości zatrudnienia, w tym także dla kursów wieczorowych i nieregularnych, obejmujących zarówno bezrobotnych jak i pracujących słuchaczy.
  7. Spotkanie zakończyło się wizytą studyjną w Kopenhadze, gdzie partnerzy mogli zobaczyć wyniki dwóch udanych projektów, które są przykładem rosnącego popytu na "zielone miejsca pracy" i "zielone umiejętności" w sektorze budowlanym, projekt remontu budynków obejmujący zakresem efektywność energetyczną (osiągnięto oszczędności energii do 60%), oraz projekt budowy mieszkań z kontenerów z recyklingu.

 

ap