Spain Pacto Territorial para el Empleo de la Ribera

PATER (Territorial Employment Pact in La Ribera) to autonomiczna organizacja o charakterze lokalnym utworzona 26 lipca 2004 roku w ramach konsorcjum La Ribera. PATER ma osobowosć prawną, a także autonomię administracyjną i gospodarczą. PATER to piąty pakt terytorialny w Walencji stworzony pod opieką Servef (Służba Zatrudnienia Walencji). Celem PATER, zgodnie z Europejską Strategią dla wykonywania zawodu jest uzyskanie trwałego rozwoju gospodarczego w La Rubera generującego produktywne zasoby wewnętrzne, regulacja rynku pracy sprzyjająca włączaniu wszystkich chętnych, aby uzyskać równy dostęp do zatrudnienia. PATER jest koordynowany przez sześć podmiotów publicznych i prywatnych - Mancomunitat Ribera Alta, Mancomunitat Ribera Baixa, CCOO, UGT, FEDALCIS i Associacio Empresarial d'Alzira. PATER działa w Agencji Rozwoju Lokalnego, zarządza i koordynuje rozwojem lokalnym w powiecie La Ribera. PATER uczestniczy w projektach europejskich w dziedzinie innowacji i rozwoju gospodarczego i posiada system zarządzania jakością ISO 9001:2008 na szkolenia/coaching osób bezrobotnych, przedsiębiorców i pracodawców. Ten podmiot został nagrodzony przez samorząd Walencji jako najlepszy podmiot w obszarze tworzenia miejsc pracy i doradztwa zawodowego.

pater small
Dane kontaktowe:
Web: www.pater.es
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Spain  Instituto Valenciano de la Edificación

Instytut Budownictwa w Walencji (IVE) jest prywatną organizacją non-profit stworzoną w październiku 1986 roku i mającą na celu poprawę jakości i trwałości w procesie budowlanym poprzez badania i rozwój w dziedzinie budownictwa. Odkąd fundacja rozpoczęła działania, zajmuje się pomocą w zarządzaniu i samoregulacją sektora budowlanego i rzeczywistej realizacji działań w zakresie efektywności środowiskowej.

ive small

Dane kontaktowe:
Web: www.five.es
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Spain  Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción  

Stowarzyszenie Firm Budowlanych w Walencji (FEVEC) to organizacja biznesowa założona w 1977 roku w celu reprezentowania i obrony interesów sektora budownictwa. Od momentu powstania, cele instytucji to obrona interesów biznesowych na poziomie polityki. Stopniowo, w wyniku ewolucji, organizacja zaczęła realizować również inne działania w celu oferowania lepszego wsparcia dla sektora budowlanego. Obecnie cele FEVEC to być organizacją odniesienia dla wszystkich firm i stowarzyszeń branżowych sektora budowlanego w regionie Communidad Valenciana. W dodatku misją federacji jest być instytucją, która stanowi "głos" sektora przed każdym organem publicznym lub administracyjnym. W skład FEVEC wchodzi 20 różnych stowarzyszeń reprezentujących 1400 firm z sektora. Działa w porozumieniu z 6 komitetami strategicznymi, które zapewniają wsparcie dla instytucji zarządzających transportem, gospodarką, szkoleniami, ochroną środowiska i gospodarką odpadami oraz profilaktyką zagrożeń w pracy.

fevec small
Dane kontaktowe:
Web: www.fevec.com
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Poland  Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa zrzesza ponad 80 firm. Wśród nich są największe firmy budowlane, które zrealizowały około 70% głównych umów na prace budowlane w Polsce. Jest to organizacja działająca na terenie całego kraju. Zrzesza wykonawców budowlanych, producentów materiałów budowlanych i specjalistyczne firmy geodezyjne, programistów i inne osoby związane z sektorem budowlanym (ze względu na jego wielkość). Jesteśmy organizacją wyrażania opinii społeczności w negocjacjach z rządem, parlamentem, związkami zawodowymi i strukturami UE.

pzpb small
Dane kontaktowe:
Web: www.pzpb.com.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Poland  Danmar Computers Sp. z o.o.

Danmar Computers Sp. z o.o. to organizacja prowadząca szkolenia zawodowe w dziedzinie IT i rozwoju kursów e-learning. Zajmuje się: szkoleniami, programami i materiałami szkoleniowymi, doradztwem, projektowaniem stron internetowych i systemów e-learning. Pracownicy Danmaru mają doświadczenie w realizacji programów edukacyjnych Unii Europejskiej, w prowadzeniu badań i działań edukacyjnych (Grundtvig, LdV DOI, TOI, partnerstwa). Wszystkie działania są oparte na współpracy z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, instytucjami pozarządowymi i firmami sektora prywatnego. Pracownicy mają też bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych aplikacji internetowych do wykorzystania w edukacji, w tym podcasting i funkcjonalności Web 2.0. Misją firmy jest promowanie uczenia się przez całe życie oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla każdego z użyciem nowoczesnych technologii.

danmar small
Dane kontaktowe:
Web: www.danmar-computers.com.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Lithuania  Vilnius Builders Training Centre  

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras/Vilnius Builders Training Centre (VSRC) to organizacja zawodowa realizująca kształcenie i szkolenia zawodowe dla młodzieży (od 15 lat) i dorosłych (kursy przekwalifikowujące). Ośrodek powstał w 1946 roku i jest jednym z głównych dostawców wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na Litwie. Ośrodek oferuje szeroką gamę kursów i doskonałe zaplecze w obszarze budownictwa. Obszary badań obejmują: murarstwo, ciesielstwo i stolarstwo, dekoracja i wykończenia, meblarstwo, krajobraz, remonty, usługi na rynku nieruchomości. Centrum jest wiodącą instytucją na szczeblu krajowym w szkoleniach dla sektora budowlanego. Dysponuje wiedzą na temat kształcenia ustawicznego, rozwoju kwalifikacji i szkoleń. Łączna liczba uczniów w centrum wynosi 1100, a liczba nauczycieli to 90. Szkolenia odbywają się w warsztatach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesne maszyny i narzędzia. Wszyscy pracownicy centrum mają cenne doświadczenie w pracy w wybranych dziedzinach. VSRC ma bliskie powiązania z lokalnymi firmami przemysłowymi,  Vilnius College, Vilnius Gediminas Technical University, które zapewniają, że kursy przygotowanie studentów do kariery, które doskonale przygotowują do rozwoju zawodowego. Od 1999 roku Centrum aktywnie uczestniczy w różnych projektach krajowych i europejskich oraz rozwija ścisłą współpracę z wieloma europejskimi instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego.

vsrc small
Dane kontaktowe:
Web: www.vsrc.lt
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Cyprus  European Office of Cyprus  

European Office of Cyprus (EOC) to organizacja pozarządowa o charakterze non profit z siedzibą w Nikozji, z biurem łącznikowym w Brukseli. Reprezentuje znaczną ilość organizacji z szerokiego spektrum sektorów i interesów, takich jak wszystkie uczelnie publiczne i prywatne na Cyprze, instytuty badawcze, władze lokalne, środowiska biznesowe i kulturalne, turystyczne i organizacje bankowe. Misją EOC jest umożliwienie jej członków aktywnego uczestnictwa w europejskich programach i inicjatywach, dostarczając dostosowane do potrzeb dane na temat prawodawstwa UE, inicjatyw oraz polityk i tworzenia ponadnarodowych powiązań i współpracy z podmiotami z innych państw członkowskich. Działa z myślą, aby stworzyć przestrzeń dla wiedzy i umożliwić wzajemne relacje między środowiskiem akademickim, sektorem publicznym, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim. Biuro EOC w Brukseli współpracuje z ponad 250 regionalnych przedstawicielstw.

eoc small
Dane kontaktowe:
Web: www.eoc.org.cy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Denmark  GATE 21

Gate 21 jest platformą gdzie gminy, przedsiębiorstwa oraz instytucje badawcze mogą połączyć swoje siły na rzecz przyspieszenia procesu przejścia społeczeństwa na energię zrównoważoną i wydajną, oraz pracy na rzecz rozwoju tzw. zielonego biznesu. Gate 21 pomaga grupie partnerów w rozwoju, finansowaniu i zarządzaniu projektami. Rynek miejsko-gminny jest coraz ważniejszym czynnikiem pobudzającym zmianę. Projekty Gate 21 wykorzystują rynek gminny jako obszar badawczy dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Charakteryzuje się on podejściem w którym rama ekonomiczna, możliwości innowacji oraz wzajemne uczenie się są o wiele większe, niż w przypadku gdy każda gmina szuka rozwiązań na własną rękę, bez współpracy z innymi organizacjami. Baza partnerów Gate 21 zawiera wiele czołowych Duńskich instytucji badawczych.

GATE21 Logo CMYK

Dane kontaktowe:
Web: www.gate21.dk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ap