9 faktów na temat projektu Connecting People for Green Skills

  1. Projekt Green Skills Connecting People for Green Skills jest to inicjatywa Komisji Europejskiej dotyczącą promocji ekologicznego budownictwa oraz minimalizowania emisji zanieczyszczeń związanych z procesem budowlanym. Inicjatywa opiera się również na działaniach zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych w ramach zrównoważonego budownictwa.  Jak to jest prowadzone? Działania oparte są na szkoleniu nowych pracowników, oraz przekwalifikowywaniu także tych doświadczony.

  2. Transformacja współczesnego modelu budownictwa jest jednym z ważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Współpraca pomiędzy krajami członkowskimi, zmiana przepisów prawnych oraz wspólne działania na rzecz zrównoważonego budownictwa są warunkiem do osiągnięcia postawionych celów.
   Propagowanie “zielonych” projektów budowlanych będzie skutkowało w przyszłości pojawieniem się zupełnie nowych zawodów budowlanych, ale także co za tym idzie, ofert pracy. Będą to oferty skierowane zarówno do techników, jak też do inżynierów.

  3. Poparciem tej tezy są wyniki badań przeprowadzonych w trakcie projektu, a związane z analizą sektora budowlanego, rozpoznaniem dobrych praktyk, jak też potencjału zatrudnienia w branży budowlanej. Badania zostały przeprowadzone w pięciu krajach biorących udział w projekcie Green Skills: Hiszpania, Polska, Litwa, Dania oraz Cypr.

  4. “Zielone umiejętności” jest to wiedza poparta praktyką, jaka jest wymagana do wykonywania zawodów wpisujących się w nurt zrównoważonego budownictwa. Zmiany zachodzące na rynku pracy idą w parze ze zmianami pojawiającymi się w branży budowlanej. Coraz wyraźniej daje się to odczuć, że przemiany w sektorze budownictwa nabierają tempa wraz z powstawaniem nowej jakości popartej przepisami prawa europejskiego.
   Partnerzy biorący udział w projekcie Green Skills stworzyli zestawienie najbardziej pożądanych zawodów związanych ze zrównoważonym budownictwem (Katalog ofert pracy) oraz listę odpowiednich kompetencji zawodowych (Lista kompetencji zawodowych). Oba raporty pokazują, w jaki sposób rynek budowlany oraz wymagania odnośnie zatrudnienia zmieniły się w ciągu ostatnich kliku lat.

  5. Terminem “zielone umiejętności” określa się nowe umiejętności, które nie są jeszcze przedmiotem szkoleń na rynku pracy. Dlatego też, w projekcie Green Skills opracowano 30 wytycznych edykacyjnych oraz przeprowadzono 12 pilotażowych szkoleń związanych z opisanymi specjalizacjami.
   Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

  6. W celu jak najdokładniejszego zebrania danych oraz ich późniejszej analizy, partnerzy biorący udział w projekcie stworzyli komitety złożone z ekspertów. Ogólna konkluzja jaka została wysunięta przez wszystkie komitety związana była z niewystarczającym poziomem kształcenia zawodowego, a co za tym idzie niepełnym przygotowaniem pracowników do podjęcia pracy w nowych zawodach. Lista umiejętności pracowników budowlanych także została stworzona w ramach projektu Green Skills (Lista umiejętności).

  7. Celem projektu Green Skills jest także ułatwienie kontaktu pomiędzy pracownikami a firmami budowlanymi. W tym celu powstała platforma rekrutacyjna ułatwiająca firmom pozyskanie kandydatów do pracy, a pracowników znalezienie nowych ofert zatrudnienia.

  8. Rezultaty projektu były prezentowane podczas wielu wydarzeń o strategicznym znaczeniu: EU Sustainable Energy Week (EUSEW) lub European Week of the Regions and Cities (Brussels’ Open Days). Ponadto partnerzy biorący udział w projekcie prowadzili działania upowszechniające projekt w kraju i za granicą. Konferencja podsumowująca zakończenie projektu odbyła się w Brukseli 1 marca 2016 roku.
   Informacje dotyczące ostatnich wydarzeń związanych z projektem dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych (Facebook, twitter), jak też w biuletynach: Newsletter 1, Newsletter 2 i Newsletter 3.

  9. Ale ... Kim my jesteśmy? Dlaczego to robimy?
   Projekt Green Skills Connecting People for Green Skills jest międzynarodowym projektem współfinansowanym z Komisji Europejskiej z programu “Progres” Social Innovation of the European Commission.
   Ośmiu partnerów z pięciu krajów europejskich wzięło udział w/w projekcie i stworzyło konsorcjum koordynowane przez Territorial Pact for Employment in la Ribera (PATER) – Alzira Hiszpania.
   Pozostali partnerzy posiadający bogate doświadczenie związane z kształceniem zawodowym w sektorze budownictwa to: Valencian Institute of Building (IVE) Hiszpania, Valencian Federation of Construction Entrepreneurs (FEVEC) Hiszpania, Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) Polska, Vilnius Builders Training Centre (VSRC) Litwa, Danmar Computers Polska, Gate 21 Dania oraz European Office of Cyprus (EOC) Cypr.
   Wszystkie w/w organizacje były mocno zaangażowane w realizację działań zaplanowanych w projekcie. Rezultaty projektu będą w przyszłości wykorzystywane na rynkach krajowych partnerów.
   Projekt rozpoczął się w październiku 2014 a zakończył się w marcu 2016 roku.

 

ap