Poniżej mogą Państwo znaleźć szereg materiałów wykonanych w ramach projektu Green Skills. Są to efekty prac partnerów, którzy wzięli udział w projekcie, a reprezentujących następujące kraje: Hiszpania, Polska, Dania, Litwa oraz Cypr. Celem projektu było zidentyfikowanie braków w umiejętnościach związanych ze zrównoważonym budownictwem u pracowników budowlanych oraz stworzenie szeregu szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji w sektorze budownictwa i zapobieganiu bezrobociu.

W celu dotarcia do interesującego materiału należy wybrać określoną kategorię, a następnie ściągnąć plik.


Katalog ofert pracy

Analiza i identyfikacja możliwości: Badania, ewaluacja i wstępna diagnoza

Dostosowanie popytu i podaży

Ustalenie kompetencji i profili umiejętności

Program szkoleniowy: teoria i praktyka

Rozpowszechnianie rezultatów projektu

ap